پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، توخالی، HF-LPME،، می‌باشد۸

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

۱۹۹۹ استفاده از فیبرهای توخالی متخلخل از جنس پلی‌پروپیلن را به عنوان نگهدارنده‌ای جهت حفظ مکانیکی فاز استخراجی پیشنهاد نمودند که تحت عنوان میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی نام گرفت(۱۳، ۱۲). در واقع تکنیک HF-LPME، نوعی روش میکرواستخراج با غشای مایع نگهداری شده می‌باشد۸ که در آن حلال آلی توسط نیروهای کاپیلاری درون منافذ فیبر