پایان نامه رایگان با موضوع LPME، ۲-۱-۱-۲-۱.، LLE، نازکی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

قرار می‌گیرد و لایه نازکی را نیز روی دیواره‌ی فیبر تشکیل می‌دهد. فاز استخراجی که در حد چند میکرولیتر می‌باشد داخل مجرای درونی فیبر وارد می‌گردد. حجم فاز آلی مورد استفاده در این روش در قیاس با روش سه فازی LPME با قطره کمتر بوده و از سویی امکان تشکیل امولسیون که از مشکلات متداول روش LLE است، حذف می‌گردد.
۲-۱-۱-۲-۱. اصول استخراج و