پایان نامه ارشد درباره 
بدخیمی، می‌یابد،، نمی‌ماند، کاریو

پایان نامه ارشد درباره بدخیمی، می‌یابد،، نمی‌ماند، کاریو

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

فصل اولی سارکوم و لوسمی مرغ – ویروس‌های لوسمی سلول T انسان نوع (۱ و ۲)

۱-۳- بدخیمی سلول‌های توموری
پس از تبدیل یک سلول به سلول توموری، ساختار و عملکرد اخلاف آن ثابت باقی نمی‌ماند در عوض میزان بدخیمی آنها افزایش می‌یابد، مواردی که نشان دهنده این امر هستند عبارتند از : افزایش غیرطبیعی کاریو تایپ، افزایش سرعت رشد و افزایش

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ۳)، خواصی، مولکولی،، نانویی