نویسنده: 90

بین الملل بازیگر رئابط بین المللی، دولت است.واژه دولت یکی از پیچیده ترین مفاهیم مطرح شده در علم سیاست است به طوری که دیدگاه های گوناگون و بسیار متنوعی پیرامون آن وجود دارد. برخی آن را مقدس می شمارند و گروهی نیز به طور کلی فایده وجودی آن را نفی می کنند. با وجود این،…

By 90 فوریه 9, 2019 0

فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

4. دوره بزرگسالی 815. دوره کهنسالی 82مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ 85گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتبهای مختلف تاریخی 851- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان 852- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک 883- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک 914-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی 935-شرایط سن…

By 90 فوریه 9, 2019 0

………………………….44 گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات…………………….45 بند اوّل: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری…………………………….. 45 بند دوّم: مصادیق نقض فیزیکی……..……………………………………47 1- نقض بر اساس یکسان بودن………….………………………………49 2- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه……………………………..50 3- علامت مشابه و کالاها و خدمات….…………………………………50 بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی………………………………………51 بند چهارم: استثنائات وارده……………………………………………..53فصل دوّم:…

By 90 فوریه 9, 2019 0

پایان نامه رایگان حقوق : وسایل ارتباط جمعی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد تقدیم بهاسطوره های عشق و محبتپدر ومادر عزیزمباشد که قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را به جا آورده باشم فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده 1 فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 1-1- مقدمه…

By 90 فوریه 9, 2019 0

پایان نامه رشته حقوق درباره : اجرای احکام مدنی

ص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 71گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 72مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های…

By 90 فوریه 9, 2019 0

منبع تحقیق درمورد حقوق بین‌الملل

چکیده یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند.…

By 90 فوریه 9, 2019 0

منابع و ماخذ تحقیق : دائن

مستحکم در جهت برقراری عدالت برداشته شود. 1- بیان مسالهیکی از مهمترین عقود معین که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا که ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانکار تلقی می شود،با توجه به ساختار شکلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یک طرف…

By 90 فوریه 9, 2019 0

منبع مقاله درمورد دائن

مستحکم در جهت برقراری عدالت برداشته شود. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد 1- بیان مسالهیکی از مهمترین عقود معین که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا که ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانکار تلقی می شود،با…

By 90 فوریه 9, 2019 0

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : بازماندگان

……… 55 3 – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ………………………………………………… 57 3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ………………………….. 59فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی ……………………………………… 63 گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64 1…

By 90 فوریه 9, 2019 0

فایل پایان نامه حقوق بازماندگان

……….. 59فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی ……………………………………… 63 گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64 1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام ……………………… 65 1 – 2 : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان…

By 90 فوریه 9, 2019 0