نویسنده: 92

تعیین جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی بر اساس ماده 228 قانون مدنی «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌‌‌تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی مدیون…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

تاثیر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون-دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : : شرایط خسارت تأخیر تأدیه هرکس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون-پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : تعهد به وجه نقد یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون-دانلود پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : : فسخ قرارداد در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

پايان نامه با موضوع نقش روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه :  بند 4: پرداخت وجه التزام با توجه به ماده 221 قانون مدنی و همچنین با نظر به آیه اول سوره مائده (اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به قراردادها وفا كنيد…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

پايان نامه بررسی روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : : تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد مي توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود. مثلاً: در صورتي كه طرف دوم از…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

دانلود پايان نامه حقوق:میزان روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه :   بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد مي توان در قرارداد اين راه حل را اينگونه در نظر گرفت كه در صورت عدم انجام تعهد،…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : : شیوه جبران خسارت در مسئولیت قراردادی مسئوليت قراردادي، مسئوليت کسي است که در عقدي از عقود (اعم از معين يا نامعين) تعهدي را بپذيرد و به علت عدم انجام…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

دانلود پايان نامه ارشد:روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : خسارت معنوی در کنوانسیون به این وصف تصریح نشده است اما می‌توان آن را با توجه به ملاک منطوق ماده 4 کنوانسیون (ماده 4: مقررات اين كنوانسيون صرفا ناظر بر…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off

سنجش روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) قسمتی از متن پایان نامه : انواع خسارت در کنوانسیون بند 1: خسارت مادی زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه كاهش در دارائی شخص زیاندیده یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده كه مورد اخیر بیشتر…

By 92 سپتامبر 20, 2016 Off