نویسنده: 92

دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رای داوری

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : جهات و موارد ابطال رأی داوری گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ابطال رای داوری

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه :  ماهیت دعوای ابطال در بحث از حق یا حکم بودن اعتراض به رأی داور، می‌خواهیم بدانیم؛ اگر در قرارداد آمده باشد که طرفین حق درخواست ابطال تجدید نظر از رأی داور را اسقاط می‌کنند یا رأی داور قطعی و برای…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه :  نقش داوران در دعواي ابطال در مورد نقش داوران در دعواي ابطال رأي داور، دو مسئله حائز اهميت است. يكي اينكه آيا بايد خود داور نيز طرف دعوا قرار گيرد؟ و آيا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : طرح بحث آنچه در این فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛  بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن می‌باشد. در ابتدا به تعریف مفهوم ابطال و بطلان پرداخته و سپس جهات ابطال و قواعد و آثار آن را مورد مطالعه…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : رأی داور و اعتبار امر مختومه یکی از مهمترین آثار حکم دادگاه، اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اینکه رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخودار باشد تصریحی نشده است و به…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : آثار رأی داوری رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می‌باشد: بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث بر طبق ماده 495 قانون آیین…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : اوصاف بیرونی رأی داور 1- داخلی و خارجی بودن رأی رأی داور، همانند رأی دادگاه می‌توانند متصف به وصف ملی یا خارجی باشد اما برخلاف رأی دادگاه، احزار این اوصاف در مورد رأی داور، خالی از ابهام و اختلاف نیست.…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : – موجه و مدلل بودن رأی داور در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شود و به امضای داوری یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت شود.…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه با موضوع ابطال رای داوری

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه :  محتوای رأی داوری به موجب ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی « رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». با توجه به این ماده قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه با موضوع ابطال رای داوری

  عنوان کامل پایان نامه :  ابطال رای داوری  قسمتی از متن پایان نامه : تعیین داور توسط دادگاه  تعیین داور توسط دادگاه ممکن است به چند صورت باشد: الف) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند. ب) در مواردی که احدی از داوران انتخابی طرفین، فوت یا محجور شود…

By 92 آگوست 13, 2016 Off