نویسنده: 92

سنجش ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : دوران قبل از پیروزی انقلاب ۱-قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تا قبل از قانونگذاری سال ۱۳۰۴ در ایران قانون مُدَوّن و قابل اجرایی وجود نداشت البته ناصرالدین شاه در سال…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

تعیین ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پايان نامه

تعیین ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : : دوران بعد از انقلاب اسلامی قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ قانون حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ که اولین مقررات جزایی پس از انقلاب است درخصوص مقررات…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

تاثیر ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی در مورخ ۸/۵/۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و متعاقباً مجلس شورای اسلامی قانون مذکور را تصویب کرد و از آن…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : : نارسایی های شکلی در این مبحث سعی شده است تا مهم ترین عواملی که سبب بروز نارسایی های شکلی در مقررات کتاب حدود شده اند را تبیین نماییم. در…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس و اطراف یکی از نارسایی های مهمی که همواره مقررات جزایی ما در بعد از انقلاب با آن روبرو بوده…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

  عنوان کامل پایان نامه :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی قسمتی از متن پایان نامه :   چکیده در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

  عنوان کامل پایان نامه :   دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی قسمتی از متن پایان نامه :   بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی به این نوع مسئولیت با عناوین گوناگونی مانند مطلق، شدید، ایمنی یا تضمینی اشاره         می شود در این نظریه اصل بر مسئولیت است و شخص در هیچ حالتی نمی…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

پايان نامه با عنوان مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

پايان نامه با عنوان مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

  عنوان کامل پایان نامه :   دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی قسمتی از متن پایان نامه :   فهرست مطالب     عنوان                                                                            صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ سوالات تحقیق. ۴ فرضیات تحقیق. ۴ روش تحقیق. ۵ موانع تحقیق. ۵ تبیین و توجیه پلان. ۵ بخش اول: کلیات.. ۸ فصل اول: مفهوم و قلمرو…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

پايان نامه حقوق:مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

پايان نامه حقوق:مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

  عنوان کامل پایان نامه :   دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی قسمتی از متن پایان نامه :   مقدمه: در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق  مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off

پايان نامه درباره نقش مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

پايان نامه درباره نقش مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

  عنوان کامل پایان نامه :   دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی قسمتی از متن پایان نامه :   چکیده: اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح              می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن…

By 92 مهر ۵, ۱۳۹۵ Off