نویسنده: 92

نمونه پایان نامه : اضطراب اجتماعی-فایل تمام متن

نمونه پایان نامه :
اضطراب اجتماعی-فایل تمام متن

درمانی، تغییراتی حاصل میشود. آنها دریافتند که میزان آگاهی، خودتنظیمی و بازیابی تعادل نیز با افزایش ذهن آگاهی بهبود می‌یابد. یافته‌های چاین و همکاران (2006) نشان می‌دهد که آگاهی... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

تحقیق رایگان درمورد دلبستگی اجتنابی-پایان نامه آماده

تحقیق رایگان درمورد 
دلبستگی اجتنابی-پایان نامه آماده

بودند.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول3-1- توزیع آزمودنی‏ها برحسب کلاس، رشته و جنسیتدانشکدهتعداد کلاسرشته تحصیلیزنمردکلعلوم... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع 
پیشرفت تحصیلی

در مدیریت زمان، فردی و شخصی است. افراد باید به اهمیت زمان و عواقب اتلاف وقت آگاهی پیدا کنند. رابینز میگوید، استفاده کارآمد از زمان بستگی به شخصیت و خوی مدیر دارد و شخصیت مدیر – یا هر... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع 
پیشرفت تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فراگیران اجراکننده: اغلب این فراگیران صریحأ اقرار میکنند که قصد دارند تلاش یادگیری خود را محدود کنند... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

تحقیق رایگان درمورد فرآیندهای شناختی-دانلود متن کامل-پایان نامه آماده

تحقیق رایگان درمورد 
فرآیندهای شناختی-دانلود متن کامل-پایان نامه آماده

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  با اریکسون هویت را یک ساختار مفهومی می‏داند که متشکل از شرایط، لوازم و مفروضات مربوط به «خود» است،... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع 
مهارتهای اجتماعی

میتوان برحسب میزان وابسته بودن یا نابسته بودن به ساختارهای موجود در حوزه دیداری طبقه بندی کرد. این مطلب گویای است که قضاوتهای شخصی بعضی یادگیرندگان تحت تاثیر زمینه موضوع یادگیری... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0

تحقیق رایگان درمورد دلبستگی ناایمن-خرید پایان نامه کامل

تحقیق رایگان درمورد 
دلبستگی ناایمن-خرید پایان نامه کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  . اگر این چرخه به طور مداوم تکرار شود و نیازهای بچه به طور مستمر و مناسب برطرف شود کودک به دنیای بیرونی... ادامه

By 92 بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ 0