نویسنده: admin3

منابع پایان نامه با موضوع حل مسئله، بهره بردار

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين در نظر گرفته شده براي مسئله تک هدفه عبارتند از: حداکثر کردن درصد بهره برداري از ماشين آلات و حداقل سازي توابع حداکثر زمان اتمام کارها، متوسط زمان اتمام کارها، متوسط زمان در جريان کار، ماکزيمم تاخير، ماکزيمم ديرکرد، متوسط تاخير ، متوسط ديرکرد و تعداد کارهاي تاخيردار در ادامه حل…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد توسعه اقتصادی، سیاست ها، علوم سیاسی

دموکراسی یکی از راه ها یا حتی بهترین راهی نیست که گروه های مختلف می توانند از طریق آن به اهداف خود دست یابند یا جامعه مطلوب را دنبال کنند، بلکه دموکراسی خود تحقق جامعه مطلوب است(لیپست، 1960 ص 404). نظریه پردازانی همچون فرانسیس فوکویاما که در فرضیه پردازی جسارت بیشتری دارند، دموکراسی را به…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد استراتژی، لیبرالیسم، استراتژی ها

هنریکو کاردوسو، و انزو فالتو از پیشکسوتان این دسته از نظریات‌اند و تقریباً جدیدترین آرا را عرضه کرده‌اند. این دو نظریه پرداز معتقد به رشد سرمایه‌داری وابسته در داخل کشورهای در حال توسعه با هدف مولدتر شدن بخش سنتی این کشورها هستند. کاردوسو راه‌حل‌های نو توسعه را چنین خلاصه می‌کند: تشکیل بازار “ماورای ملی” که…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن

توسعه پایدار و کارآمد را هرگز نمی توان به ترتیبات اداری یا ملاحظات مدیریتی محدود کرد وآنان را از سیاست جدا دانست.(آدران لفت ویچ1378 ص 408 -396) در ادامه و درفصل بعد به طور کامل به برسی نظریات آدریان لفت ویچ درمورد دولتهای توسعه گرا وویژگیهای آن می پردازیم. جمع بندی: مسیری که انسان ها…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد امپریالیسم، لگوی توسعه، توسعه نیافتگی

نزدیکی آنان به غول ژاپنی (که آنها بخشی از بسط و گسترش اقتصادی آن را تشکیل می دادند) 5. زمینه و عرصه اقتصاد جهانی برای خیز برداشتن آنها(که اغلب احتمال تکرار آن وجود ندارد)البته این اعجازها تا اندازه ای با تشویق نظم جهانی کاپیتالیستی بوده، در حالی که کشورهای تعقیب کننده ی استراتژی خودکفایی، دلسرد…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد جامعه شناسی، نظریات توسعه، تقسیم بندی

، رشد یا توسعه‌ای است که در آن تداوم وجود دارد. پس تکامل نمودار فرایند تغییر در کمیت و کیفیت اجتماع به ویژه در شاخه فرهنگی است. تکامل ضمن اینکه در یک خط و مسیر جهانی سیر می‌کند تنوع در گونه‌ها را به وجود می‌آورد. هرگونه نیز خود مسیر تکاملی را طی خواهد کرد. مفهوم…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد جنگ جهانی دوم، صنعتی شدن، جامعه شناسی

وسازگاری دولت هویدا با ویژگیهای دولت توسعه گرا از نگاه آدریان لفت ویچ مشخص می گردد. بند دوم- روش تحقیق: هر پژوهش وتحقیقی از یک روش و متد پیروی می کند، این پژوهش از روش توصیفی، تحلیلی با استناد به اسناد کتابخانه ای و تاریخی، صورت خواهد پذیرفت . روش پژوهش توصیفی و تحلیل این…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منبع پایان نامه درمورد سیاست خارجی، جامعه مدنی، بوروکراسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحی و بوروکراتیک شان عمومآ استقلال نسبی از نیروهای اجتماعی- سیاسی در جامعه بدست آورده اند واز این استقلال به منظور ایجاد یک برنامه رشد اقتصادی سریع همراه با سخت گیری و بی رحمی کم یا زیاد استفاده می کنند. براین اساس و با توجه به مطالبی که مطرح شد می توان…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

دانلود پایان نامه درمورد سیاست ها، توسعه اقتصادی، قوه مجریه

دموکراسی وحاکمیت شایسته- که در دیدگاه دوم پیش شرط توسعه اقتصادی به شمار می رود به چه معناست؟ در این زمینه، دو معنای محدود وگسترده وجود دارد، در معنای محدود عبارتست از مدیریت شایسته توسعه ودر معنای وسیع یعنی مدیریت دموکراتیک. باید گفت که معنای دوم امروزه بیشتر مورد نظر کشورهای ثروتمند صنعتی قرار دارد.…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

دانلود پایان نامه درمورد رشد اقتصادی، علوم سیاسی، توسعه سیاسی

مدت سبب ایجاد حس مسوولیت و همبستگی سازمانی می شود. همبستگی از این نوع سبب می شود تا به جای منافع کوتاه مدت گروه های سیاسی که در قدرت قرار می گیرند، بر اهداف و اولویت های تعیین شده در مسیر سیاستگذاری های بلند مدت تاکید شود. این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0