دسته: مقالات و پایان نامه ها

عوامل خانوادگی مؤثر در ایجاد کمال گرایی

عوامل خانوادگی مؤثر در ایجاد کمال گرایی

. ویژگی های افراد کمال گرا مهمترین ویژگی های کمال گرایی داشتن اهداف بلند پروازانه، جاه طلبانه، مبهم و دست نیافتنی و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است. همچنین اعتقاد بر این است... ادامه

By 92 مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ Off

مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی چیست؟

مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی چیست؟

مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی کارکردهای جدید گزینش و فراهم­آوری منابع جدید گزینش و فراهم کردن منابع دانش بشری از نخستین کارکردهای حرفه‌ای کتابداری تلقی می‌شود و کتابداران برای... ادامه

By 92 مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ Off

نشانه ها و ویژگی های تاب آوری از نظر روانشناختی

نشانه ها و ویژگی های تاب آوری از نظر روانشناختی

نشانه های تاب آوری:       ماستن، بست، گارمزی (1990)، نشانه های تابآوری را به شرح ذیل می دانند: اتخاذ نتایج مثبت و خوشایند از استرس زا بهبودی نسبتا سریع بعد از آسیب شرایط استرس زا افراد... ادامه

By 92 مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ Off

استرس و مراحل پاسخ به ان از دیدگاه نظریات

استرس  و مراحل پاسخ به ان از دیدگاه نظریات

استرس از دیدگاه نظریات: در نظریه ی اجتماعی- شناختی چنین بیان می گردد که توانایی انسان برای برقراری ارتباط با محیط و ایجاد تغییر در آن، کارکرد ارتباط تعاملی بین عاطفه، شناخت و رفتار... ادامه

By 92 مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ Off