دسته: مقالات و پایان نامه ها

سازماندهی زمان کار در تولید و بهره وری سازمان

سازماندهی زمان کار در تولید و بهره وری سازمان

سازماندهی زمان کار زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید و بهره وری سازمان، جهت استفاده مفید، نیاز به سازماندهی دارد. استفاده مفید از زمان ایجاب می کند که به لحاظ نقش متعدد اقتصادی... ادامه

By 92 مرداد ۲۱, ۱۳۹۷ Off

خودآسیب‌رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی

خودآسیب‌رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی

خودآسیب‌رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی تنها در یک پژوهش رفتارهای خودآسیب‌رسانی در نوجوانان دختر تهران بررسی شده بود. یافته‌ها نشان داد در نمونه 350 نفری دختران دوم و... ادامه

By 92 مرداد ۲۱, ۱۳۹۷ Off

رویکردهای اثربخشی سازمانی بر مبنای مدل هدف

رویکردهای اثربخشی سازمانی بر مبنای مدل هدف

رویکردهای اثربخشی:     به طور سنتی، اثربخشی سازمانی بر مبنای ((مدل هدف، یا رویکرد نیل به هدف)) مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس اثربخشی سازمانی با توجه به نیل به اهداف سازمان تعریف... ادامه

By 92 مرداد ۲۱, ۱۳۹۷ Off