دسته: No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، شناختی رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، شناختی رفتاری

بک(B.D.I-II) ۷۳دماسنج خلق ۷۶طرح درمان شناختی رفتاری به تفکیک جلسات: ۷۷ABSTRACT ۸۴ فهرست جداولعنوان صفحه جدول شماره ۴-۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات دماسنج خلق در درمان... ادامه

By y8oozita آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0

منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری

منابع و ماخذ پایان نامه 
انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری

دار و سمت چپ، بدون مارپیچ)]۳[ انژکتورهای ساده همچنین میتوانند به انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی و انژکتورهای با یک ورودی پیچشی تقسیم شوند. در انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی،... ادامه

By y8oozita آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0

منابع پایان نامه ارشد درمورد وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین

منابع پایان نامه ارشد درمورد 
وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین

پیپراسیلین و مزلوسیلین و داروهایی که به صورت مخلوط با مهار کننده های B لاکتاماز،به نام کلاولانیک اسید است سفالوسپورین های خوراکی وغیر خوراکی .ماکرولیدها باعث ناهنجاری جنینی نمی... ادامه

By y8oozita آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0