پايان نامه ارشد:ارائه قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: ديه يكى از انواع مجازاتی است كه ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

دانلود پايان نامه بررسی قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : مقدّمه: «زن» كيست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى كه شاهكار آفرينش است و خداوند متعال او را آفريد تا نيمى از بار رسالت انسانيت را به دوش گيرد…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

دانلود پايان نامه با عنوان قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : ) هدف از تحقیق: هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

پايان نامه حقوق:شناسایی قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : ضرورت تحقیق: سؤالات و مسايل مطرح شده در قسمت پيشين علت اساسي انگيزه نگارنده به بررسي، تحقيق و جستجو در باب اين مسأله است، زيرا مصرانه اعتقاد دارم كه خداوند سبحان مبناي…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

سنجش قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : مفاهیم و مبانی خون بها يا ديه‌، اساساً در مورد قتل يا جرح غير عمدي تعلق مي‌گيرد و در صورت عمد نيز امكان دارد ولي دم يا مجني عليه از مجازات قصاص…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

تعیین قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی-پايان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است.[1] در اصطلاح حقوقدانان اسلامي نيز از ديه تعاريف متفاوتي به عمل آمده است. برخي از عالمان اماميه در تعريف آن گفته‌اند:…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

تاثیر قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی-دانلود پايان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : قصاص : قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است[1].قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و پى‏گيرى از آثار چيزى…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

بررسی قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی-پايان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : جنسيت: اگر چه گهگاه مفهوم جنس[1]  و جنسيت[2]  به صورت مترادف به كار رفته اند؛ ولي اگر جنس را ويژگي هاي بيولوژيك فرد و جنسيت را به نقش هايي كه به وسيله…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

قبول تعبدی احکام فرعی در زمینه اجتماعی بدون توجیه عقلی و منطقی-دانلود پايان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : ارش: ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است[1]. در لغت ارش به…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off

پايان نامه بررسی جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه قسمتی از متن پایان نامه : مبانی قرآنی قصاص: در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان…

By 92 سپتامبر 23, 2016 Off