دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، شناختی رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، شناختی رفتاری

بک(B.D.I-II) ۷۳ دماسنج خلق ۷۶ طرح درمان شناختی رفتاری به تفکیک جلسات: ۷۷ ABSTRACT ۸۴ فهرست جداول عنوان صفحه جدول شماره ۴-۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات دماسنج خلق در درمان... ادامه

By y8oozita آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0

منابع و ماخذ پایان نامه انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری

منابع و ماخذ پایان نامه 
انژکتورهای، سوراخ، (محیطی)، سرعت(محیطی،محوری

دار و سمت چپ، بدون مارپیچ)]۳[ انژکتورهای ساده همچنین میتوانند به انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی و انژکتورهای با یک ورودی پیچشی تقسیم شوند. در انژکتورهای با سوراخ ورودی مماسی،... ادامه

By y8oozita آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0