بین الملل بازیگر رئابط بین المللی، دولت است.واژه دولت یکی از پیچیده ترین مفاهیم مطرح شده در علم سیاست است به طوری که دیدگاه های گوناگون و بسیار متنوعی پیرامون آن وجود دارد. برخی آن را... ادامه

By 90 بهمن ۲۰, ۱۳۹۷ 0

………………………….44 گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات…………………….45 بند اوّل: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری…………………………….. 45 بند... ادامه

By 90 بهمن ۲۰, ۱۳۹۷ 0