پایان نامه احوال شخصیه، تابعیت اصلی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران
همان گونه که در مباحث قبلی گفته شد در شبیه سازی عوامل متعددی دخالت دارند که ممکن است با کشورهای متعددی ارتباط داشته باشند فرض کنید سلول غیر جنسی از یک فرد ایرانی توسط پزشکان اسکاتلندی جهت انجام شبیه سازی گرفته می شود در داخل کشور انگلستان درون تخمک یک زن فرانسوی که هسته آن خارج شده قرار می‌گیرد و در رحم این زن پرورش می‌یابد و طفل در کشور آمریکا متولد شود. در این مسئله عوامل متعدد که هر کدام مربوط به کشورهای مختلفی هستند دخیل است. و ممکن است بر اساس قوانین ملی کشورهای فوق این فرد تابعیت چند کشور را داشته باشد. در فرض فوق اگر در دادگاههای ایران بین زن فرانسوی و مرد ایرانی دعوی در مورد حضانت بچه شبیه سازی شده مطرح شود، دادگاههای ایران چه تصمیمی می‌گیرند؟ مسئله مهم در اینجا تعیین قانون حاکم بر موضوع است. ممکن است قانون هر کدام از کشورهای ایران،فرانسه، انگلستان و یا آمریکا به واسطه ارتباطی حقوقی که با موضوع دارند حاکم بر موضوع شناخته شود.
در اینجا ابتدا با توسل به قوانین حل تعارض قانون حاکم شناخته شده و سپس بر اساس قواعد مادی (قوانین ماهوی) که منطبق با قانون حاکم خواهد بود تکلیف نسبت تعیین می‌شود. بدیهی است که قاضی ایران برای تعیین قانون حاکم به قواعد حل تعارض ایران (قوانین حل تعارض) مراجعه می‌کند ماده ۷ ق. م ایران احوال شخصیه را بر اساس قانون متبوع شخص دانسته است.
ماده ۹۶۴ (نهصد و شصت و چهار) ق.م در خصوص روابط بین اولاد با ابوین می‌گوید :
«روابط بین ابوین و اولاد تابع دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع دولت متبوع خواهد بود.»
در این مورد علی رغم اینکه حضانت جزء احوال شخصیه بوده و بر اساس ماده ۷ ق.م می‌بایست بر اساس قانون متبوع طفل نسبت به آن اظهار عقیده شود، ولی با توجه به ماده ۹۶۴ ق. م که روابط بین اولاد و ابوین را تابع قانون دولت متبوع پدر دانسته است، لذا باید ابتدا احراز شود نسبت طفل شبیه سازی شده به کدام یک از طرفین دعوی محرز است، در اینجا حضانت منوط به صحت نسبت است.
با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه دعوی در ایران مطرح شده است ابتدا باید بر اساس قانون ایران راجع به نسبت تعیین تکلیف شود با توجه به آنچه در مبحث نسب گفته شد در مورد تابعیت افراد شبیه سازی شده دو فرض متصور است که عبارتند از :
۴-۹-۳-۱- با فرض مشروعیت نسب
همان طور که گفته شد عده‌ای از فقها نسب فرزند شبیه سازی شده را مشروع یا به شبهه تلقی کرده‌اند. در صورتی که این عقیده را بپذیریم نسب بچه شبیه سازی شده به فرد که از سلول غیر جنسی او شبیه سازی شده است محرز است و با توجه به ماده ۹۶۴ ق.م[۲۴]
قانون حاکم بر حضانت، قانون ایران (قانون ملی متبوع پدر) می‌‌‌باشد. ماده ۱۱۶۵ ق.م ایران هم طفل به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده است. و با توجه به این که صدر ماده ۹۷۶ ق.م مقدر می‌دارد «افراد ذیل تبعه ایران محسوب می‌شود» و در بند ۲ همان ماده کسی که پدر او ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشد، ایران تلقی می‌کند، لذا افراد شبیه سازی شده دارای تابعیت ایرانی تلقی می‌شود، با توجه به آنچه در مبحث نسب و مراحل شبیه سازی گفته شد. زن فرانسوی به واسطه این که صرفاً تخمک فاقد هسته خود را به عنوان پوششی برای رشد سلول غیر جنسی ایرانی قرار داده و آن را در رحم خود نگه داشته است نمی‌تواند نقش مادر را به او بدهد، بلکه محیطی برای پرورش جنین تلقی می شود. لذا بر اساس قانون ایران او مادر محسوب نشده صرف نظر از این که براساس ماده ۱۱۶۹ ق.م و اصلاحیه آن حضانت دختر و پسر تا هفت سالگی به عهده مادر است به علت اینکه مادر شناخته نمی‌شود و ماده ۱۱۶۸ حضانت را حق و تکلیف والدین دانسته و ایشان مادر تلقی نمی‌شود نمی‌تواند حضانت طفل را مطالبه کند با فرض مشروعیت اطفال شبیه سازی شده به واسطه تک والدی بودن برای تعیین تکلیف تابعیت این افراد با دو حالت مواجه هستیم که به شرح زیر توضیح داده می‌شود :
حالت اول: طفل دارای پدر باشد
در این حالت در صورتی که پدر (فردی که از سلول غیر جنسی او برای شبیه سازی استفاده شده است) تبعه ایران باشد به استناد صدر و بند ۲ ماده ۹۷۶ که می‌گوید :
«کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران متولد شده باشند یا در خارجه متولد شده باشند»
تبعه ایران محسوب می‌شوند. در این حالت طفل شبیه سازی شده به روش خون تابعیت ایران را به دست می‌آورد و تابعیت او از نوع اصلی یا مبدأ می‌باشد.
اگر پدر طفل تبعه ایران نباشد، طفل شبیه سازی شده نمی‌تواند تبعه ایران محسوب شود مگر این که او (طفل شبیه سازی شده) و پدرش هر دو در ایران  متولد شده باشند. بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی در ایران فرض طفل شبیه سازی شده با استفاده از روش خاک تابعیت اصلی ایران را دارد می‌شود.
 
 
حالت دوم : طفل دارای مادر باشد: