استان خراسان شمالی، سازمان بهزیستی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۲) شرح دعوی
خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی شهرستان بجنورد اعلام کرده: اینجانب زهرا بیگم روئین تن همسر شرعی و قانونی خوانده (محمد رضا نورانی) هستم که مدت ۷ سال است با وی زندگی می کنم و در این مدت صاحب فرزند نشدیم خوانده اختلافات روحی و روانی دارد و علاوه بر آن عقیم می باشد. از اول ایشان تحت نظر پزشک بوده و بیماری ایشان را از من پنهان کرده اند. من از اول ازدواج تاکنون تحمل کرده ام اما دیگر نمی توانم ادامه بدهم. زندگی جز عسر و حرج و مرارت حاصل دیگری برا ی من ندارد استدعا دارم با توجه به مراتب فوق حکم طلاق را صادر نمایید.
۳) تشریفات دادرسی
دادخواست فوق به شماره ۴۴۰/۸۵ در دفتر کل داگستری ثبت و توسط معاونت ارجاع به شعبه اول حقوقی ارجاع می گردد، خواهان مبلغ ۶۰۰ تومان تمبر دعاوی غیر مالی ابطال نموده است و خانم زینب محمد زاده به عنوان وکیل محاضدتی وکالت خواهان را قبول نموده است. شعبه اول با دستور ریاست دادگاه اقدام به ثبت پرونده و سپس ارجاع آن به همراه طرفین به مرکز مداخله در امور خانواده سازمان بهزیستی نموده است تا با برگزاری جلسات مشاوره و بررسی مشکلات طرفین نسبت به ایجاد صلح و سازش اقدام نمایند. متعاقبا دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی طی نامه‌ای ضمن ارسال اصل پرونده اعلام می دارد: در خصوص دادخواست طلاق خانم زهرا بیگم روئین تن پس از انجام جلسه مشاوره با ایشان مشخص شد که زوج عقیم بوده و در ۷ سال زندگی مشترک که داشته زوجه هنوز باکره است. زوجین مشکل ارتباط خاصی ندارند و تنها مشکل آن ها افسردگی شدید زوج و عقیم بودن وی است که تاکنون تحمل کرده است.
پس از وصول نامه فوق شعبه اول حقوقی اقدام به تعیین وقت دادرسی جهت مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ رسیدگی به پرونده‌می‌نماید و از طرفین‌جهت‌حضور در جلسه دادگاه توسط ابلاغیه دعوت به عمل می آورد.
۴) جلسات دادرسی
جلسه اول :
جلسه شعبه اول در وقت  مقرر با حضور خوانده و خواهان و وکیل خواهان تشکیل می گردد با توجه به گزارش مرکز مداخله در امور خانواده ، سازمان بهزیستی دادگاه از خواهان درخواست می کند شکایت خود را اظهار کند وکیل خواهان اعلام می نماید : مدت ۷ سال از زندگی مشترک زوجین می گذرد لیکن موکله همچنان با کره است  زوج عقیم است و خرجی و نفقه نیز نمی دهد و زوج از تهیه مسکن نیز استنکاف می کند و موکله با سختی فراوان در خانه مادر شوهر زندگی می کند . شرایط بسیار سخت باعث شده که موکله در عسر و حرج باشد در ادامه زندگی مشترک برایش زجرآور می باشد زوج از شرایط ضمن عقد تخلف نموده و با توجه  به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارم. اختلافات روحی و روانی وی در حد جنون می باشد خوانده در جواب اظهار می دارد : من بیمار روحی روانی هستم و در هفت سال زندگی مشترک نتوانستم زنم را تصرف نمایم و هنوز باکره است و توانایی پرداخت حقوق او را ندارم من تحت پوشش کمیته امداد هستم و نمی خواهم  زنم را طلاق دهم .
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دستوی به شرح ذیل صادر می کند :
مقرر است دفتر خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا دقیقاً مشخص شود که وی دارای جنون می باشد یاخیر؟و اگر جنون دارد جنون وی در چه حدی می باشد ؟ پرونده در وقت مراجعه باشد با وصول پاسخ به نظر برسد. متعاقبا نامه پزشکی قانونی خراسان شمالی وصول می شود که طی آن  اعلام شده :
حسب معاینه به عمل امده از آقای محمد رضا نورانی فرزند حسن و مصاحبه و مشاوره تخصصی از نامبرده اعلام می شود : وی مبتلا به اسکیزوفرنی است که از مصادق جنون می باشد. شروع بیماری از حدود ۱۰ سال قبل بوده و نیاز به نصب قیم دارد . از نظر قوای جنسی به نظر ناتوانی جنسی دارد که از عوارض دارو های ضد جنون است و جهت اثبات آن احتیاج به انجام آزمایشات اسپرموگرام و NPT در یک مرکز مجهز است که از نظر جسمی و مالی بیمار قادر به انجام ان نیست .
بعد از وصول نظریه فوق دادگاه مجدداً مورخ ۲۰/۰۶/۸۵ را تعیین وقت نموده و جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی از طرفین دعوت می نماید .
جلسه دوم :
در وقت مقرر جلسه شعبه اول جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی تشکیل می گردد.خوانده وخواهان ووکیل خواهان در جلسه حاضرند.ریاست دادگاه اعلام می کند: با توجه به اعلام جنون خوانده وی اهلیت قانونی جهت طرفیت دعواندارد وباید قیم برای اوتعیین شود.
وکیل خواهان اعلام می دارد: از جنون خوانده بی اطلاع بوده ام پس از تعیین قیم به طرفیت وی دعوی طلاق ارائه می گردد.
خوانده نیز اعلام می کند در آینده نزدیک نسبت به تعیین  قیم اقدام برای خودم می کنم.
دادگاه استماع اظهارات طرفین را کافی تشخیص وبا بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.
۵) رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم زهرا بیگم روئین تن فرزند ابوالحسن به وکالت خانم زینب محمد زاده وبه طرفیت آقای محمد رضا نورانی فرزند حسن به خواسته صدور حکم طلاق باتوجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر جنون خوانده وتوجهاً به نظریه پزشکی قانونی که جنون خوانده را صریحاً اعلام نموده .دادگاه مستند به بند س ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید .
قرار‌صادره ظرف ۲۰ روز‌قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدید نظر‌در استان خراسان شمالی می‌باشد.
برای زوج اخطاریه فرستاده شد که در جلسات مشاوره حضور نیافت. اقدامات انجام شده توسط این مرکز به دلیل عدم همکاری و عدم حضور زوج در جلسات مشاوره بدون نتیجه بود