مقاله (پایان نامه) اسناد و املاک، عهد باستان

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۳].original negotiable copy
[24].non negotiable copy
[25].Negotiable bill of lading
[26]-FOB
[27] .SHIPPED
[28] .ON BOARD
[29]  کنوانسیون بین المللی حقوق دریایی.
[۳۰] . Document of  title.
[31] .ِDocument
[32] .Document of title
[33]. سابقه سند در ایران به عهد باستان برمی‌گردد، در «تلمود» – کتاب مقدس کلیمیان- آمده است که ایرانیان در دادگاهها متوسل به ادله کتبی می‌شده‌اند، مهرهای مختلف استوانه‌ای شکل، از عهد هخامنشیان به یادگار مانده که در مرزهای بزرگ دنیا، نگهداری می‌شوند، این مهر، ذیل الواح و فرامین مختلف که از خشت خام تهیه شده بودند – ضرب و درج می‌شدند. خود این مهرها، از سنگ‌های مختلف، تهیه و بر روی آنها، اسم و شکل پادشاه حک می‌گشت. در ایرانِ دوره هخامنشی و ساسانی، زمینهای حاصل‌خیز را مسّاحی و برای آنها، سند تنظیم می‌کردند. نوشته تاریخی موسوم به «نامه تنیسی» نیز حاکی از تنظیم سند، برای برخی از عقود و تعیین مساحت اراضی حاصل خیز می‌باشد. در اروپا نیز در آثاری که از عهد قدیم به جای مانده، کمتر دیده شده که دارای امضای سازنده باشد، مع ذلک، نگین‌ها و سنگ‌های قیمتی که در آن عصر حکاکی گشته است، غالباً معاوی نام سازنده است اما از قرون وسطی، بعضی تابلوهای مینیاتور و نقاشی به دست آمده که امضای نقاش در ذیل آن، به چشم می‌خورد و معمولاً به زبان لاتین درج شده است. همچنین، عهد نامه‌هایی به دست آمده که اسم طرفین قرارداد با حروف کوچک، پس از استقرار مشروطیت در ایران و در سال ۱۳۲۹ هجری قمری، در مجلس دوم، قانونی با عنوان ثبت اسناد با ۱۳۹ ماده به تصویب رسید، و بعد از لغو این قانون در سال ۱۳۰۲ در مجلس چهارم در سال ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک، تصویب شد. این قانون ثبت کلیه اموال غیرمنقول را اجباری ساخت، در سال ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید و سرانجام در سال ۱۳۱۰، قانون فعلی ثبت اسناد و املاک، از تصویب نهاد قانونگذاری گذشت. این قانون اصلاحات بسیاری را پذیرفته و تغییرات زیادی را به خود دیده است. (برقعی، ۱۳۸۰،ص۴  ؛صدرزاده  افشار،۱۳۷۶،ص۶۰؛سلیمان پور،۱۳۴۱،ص ۵۴)
 
[34] .C.I.F
[35] .Horst Co V. Biddel Bros ₁₉₁₂  AC ₁₈
[۳۶] . Horst V Biddle brothers
[37] . Clean Bill of Lading
[38] . Received in Appearing Goods Order and Condition
[39] .clean
[40] . Non Clean
[41] . Claused Bill of Lading.