فایل پایان نامه اعتیاد به مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، مواد روان گردان

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 


 
 
۳-۴- اعتیاد زوجین
آثار شوم و بسیار خطرناک استعمال مواد مخدر و اعتیاد جانسوز و خانمان برانداز  به مواد روان گردان درزندگی زناشویی گسترده شده و روز به روز دامنه ی آن وسیع تر
می شود.
اعتیاد[۱۳۴] به مواد مخدر و روان گردان به عنوان یک بیماری شایع فردی و اجتماعی همه گیر می باشد که به شدت گریبان گیر جامعه گردیده و دست بردار هم نیست. در ذیل
خلاصه ایی از این همه گیری ترسیم می شود:

  • از نظر سن: معتادان به مواد مخدر و روان گردان در بین سنین مختلف اعم از پیر و جوان و حتی نوجوان کم و سن و سال مشاهده می شود ودر میان خانواده ها بالاخص زوجین نیز از آمار نسبتاً قابل توجهی برخوردار می باشد.
  • از نظر جنس: با توجه به فرهنگ خاص اجتماعی و محیط اجتماعی می توان گفت که اعتیاد مواد مخدر و روان گردان در بین هر دو جنس مذکر و مونث مشاهده می شود، ناگفته نماند که ارقام در خصوص مردان چه در زمینه اعتیاد و چه در زمینه قاچاق مواد مخدر، بیانگر مشارکت گسترده تر مردان است تا زنان. [۱۳۵]
  • از نظر طبقه: اعتیاد هم در بین فقیران جامعه وجود دارد و هم در بین اغنیاء، با این تفاوت که انگیزه ها در هر دو گروه تفاوت فاحشی دارند. در خصوص اعتیاد گروه اول در نتیجه فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکلات مختلف فرد ی و اجتماعی و نظایر آن بعضاً بسوی اعتیاد کشانده شده و مبتلا می شوند در حالی که گروه دوم در اثر هوسرانی و تفریح و خرج کردن پول های باداورده و تنوع طلبی به مواد مخدر روی می آورند.
  •  

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در زن یا شوهر ، گرمی و چسبندگی و دلدادگی محیط خانوادگی را زایل می سازد حتی همکاری و همزیستی مادی در چنین فضای خانوادگی از بین می رود، فرزندان نیز از اینگونه محیط سرد خالی از فروغ محبت و تعاون می گریزند و به جرگه دوستان فاسد روی می آورند اعتیاد نه فقط کانون کوچک خانواده شخصی را به باد می دهد بلکه کانون خانوادگی ملی را نیز به فنا سوق می دهد زیرا معتادان شایستگی نبرد و مبارزه را از دست داده[۱۳۶]  و می دهند.
 
۳-۴-۱- مفهوم اعتیاد
تعریف اعتیاد به دارو خیلی مشکل است و امروزه بصورت دقیق تر بجای عبارت اعتیاد از عبارت وابستگی به دارو استفاده می کنند. اصطلاح «دارو»[۱۳۷] به معنی و ماده ای اعم از قانونی یا غیرقانونی است که وقتی مصرف می شود ممکن است. یک یا بیش از یک کارکرد بدن را تغییر دهد.[۱۳۸] مسلماً این تعریف خیلی کلی است مشکل تعریف وابستگی به دارو وقتی قابل درک است که رشته ی وسیعی از رفتارهای که در آنها دارو مصرف می شود مشمول تعریف مزبور قرار گیرد برای مثال، خیلی از افراد داروهای آرام بخش مصرف می کنند ولی معتاد نامیده نمی شوند.
وابستگی دارویی خود به دو نوع می باشد: وابستگی روانی؛ منظور وضعیتی است که در آن ماده مخدره ایجاد احساس رضایت در خود می کند و یک حالت روانی است که مصرف مستمر یا متناوب مواد مخدر را برای ایجاد نشگی یا تسکین درد لازم میدارد. درک ماهیت وابستگی روانی برای کسیکه تجربه ی مصرف مواد مخدر را ندارد سخت است. ودیگری وابستگی جسمی است.
به نظر برخی اعتیاد عموماً به وابستگی های انسان به هرچیز سمی یا به هر دارو و یا ماده ای اعم از طبیعی یاترکیبی که برای بدن غیر ضروری باشد، اطلاق می شود به گونه ای که  ترک آن به آسانی  قابل تحمل نباشد.[۱۳۹]
اعتیاد در اثر تکرار استعمال حاصل می شود و شخص برای تأمین لذتی که از استعمال حاصل می شود هر بار بر مقدار مصرف خویش و می افزاید و بدن او یک نوع وابستگی به آن ماده پیدا می کند.[۱۴۰]