مقاله درباره انتقال سهام، انحلال شرکت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

علاوه بر موارد انتقال قراردادی سهام که باعث انتقال تعهدات و دیون ناشی از مالکیت سهم می‌شود، در انتقال قهری سهام نیز کلیه تعهداتی که ناشی از خود سهم است، بر عهده منتقل‌الیه قهری قرار می‌گیرد و به او منتقل می‌شود.
انتقال حقوق ناشی از سهم، در اکثر موارد با مشکل خاصی مواجه نیست و بدون قید و شرطی به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد (برخلاف انتقال تعهدات ناشی از سهم که تنها در حالت پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام منتقل می شد).
با انتقال سهام حقوق و مزایای آن نیز به سهامدار منتقل می‌شود، این حقوق می‌تواند مربوط به سهام عادی باشد یا سهام ممتاز و در هر حال، منتقل‌الیه می‌تواند از آنها بهره‌مند گردد.
حقوق و مزایا زمانی که منتقل می‌شود به طور کامل و هر آنچه که بوده منتقل می‌شود و کمیت و کیفیت آن قابل تغییر نیست، البته خود ناقل و منتقل‌الیه می‌توانند بر انتقال قسمتی از حقوق مربوط به سهام توافق کنند، این توافق فقط بین این دو طرف معامله معتبر است ولی شرکت خریدار را صاحب کلیه‌ی حقوق می‌داند و به توافق این دو اعتباری نمی‌دهد.
کیفیت سهام هر چه باشد به همان صورت منتقل می‌شود، مثلا ممکن است سهام حق تقدمش واگذار شده باشد، پس در صورت انتقال سهام، این حق دوباره برای سهامدار جدید لحاظ نمی‌شود، بلکه این حق برای او وجود ندارد، زیرا سهام واجد این حق نیست. در نتیجه اوصاف سهام همان است که قبل از خرید دارا بوده است.
سهامدار «ناقل» ممکن است در شرکت دارای حقوق و مزایای شخصی باشد که با انتقال سهامش این حقوق مربوط به شخص به سهامدار جدید به عنوان خریدار منتقل نمی‌شود، زیرا این حقوق و مزایا مربوط به شخص سهامدار «ناقل» است و نه سهام او.
 
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت
بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، اثر انتقال سهام تنها مربوط به طرفین معامله است ولی در انتقال سهام، اثر قرارداد علاوه بر طرفین یعنی ناقل و منتقل‌الیه سهام، برشرکت نیز موثر است.
البته انتقال زمانی بر شرکت نیز موثر است که انتقال در دفتر شرکت ثبت شده باشد و شرایط شکلی انتقال، رعایت شده باشد.
اثر انتقال سهام بر شرکت، سهامدار شناختن منتقل‌الیه است و این که منتقل‌الیه جزء شرکای شرکت محسوب و نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت می‌شود. همچنین با ثبت انتقال در شرکت، خریدار واجد حقوق و تعهدات مربوط به سهم می‌شود.
زمان ثبت انتقال در قانون مشخص نشده ولی در هر حال زمان ثبت نام باید یک مدت متعارف و معقول باشد و نه خیلی فوری و نه تأخیر بیش از حد.
شرکت باید مدارک مربوط به انتقال را بررسی کند و برای این کار نیاز به فرصت کافی دارد و بعد از بررسی مدارک، در صورت صحت مدارک و قانونی بودن انتقال، انتقال را ثبت می‌کند. شرکت باید فرصت کافی برای بررسی مدارک و اطمینان از انتقال قانونی داشته باشد و پس از آن اقدام به ثبت انتقال نماید.
 
 
3-9-3-  انتقال  مالکیت حصهی سهامدار از سرمایه شرکت
شرکت صاحب کل سرمایه است که سهام نمودار آن می‌باشد و در واقع سرمایه شرکت متعلق به شخص حقوقی است. درکلیه‌ی شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت، از دارایی شرکا جدا است. سرمایه‌ی شرکت بعد از پرداخت‌، جزء دارایی شرکت محسوب می‌شود.
«شخص زمانی که وارد شرکت شد و آورده‌ی خود را به شرکت آورد، در برابر آورده‌اش به او سهم تعلق می‌گیرد. هر سهم معلوم می‌کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد حقوق و تعهدات دارد. یعنی هر سهم نمودار یک قسمت از کل سرمایه‌ی شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می‌کند و به میزان سهم خود شریک در تعهدات شرکت است».[۶۶]
درست است که شرکت صاحب کل سرمایه است که سهام نمودار آن می‌باشد و در واقع سرمایه متعلق به شخص حقوقی است ولی در صورت انحلال شرکت، سهامداران به نسبت سهم خود، در سرمایه سهم دارند. یعنی زمانی که شرکت منحل شد، شخص به میزان سهمش مالک دارایی باقیمانده‌ی آن شرکت است (مگر سهامدارانِ سهام انتفاعی که سهمی از این سرمایه نمیبرند).
البته همانطور که در مبحث ماهیت معاملات سهام آمد این حق احتمالی است، ولی در هر حال با انتقال سهام این حق احتمالی نیز به منتقل‌الیه، انتقال میابد.