بیمارستان های خصوصی، رادیو و تلویزیون، رسیدگی به تخلفات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

با عنایت به ماده ۱۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی ، شاغلین حرف پزشکی حق جذب بیمار از موسسات دولتی و خیریه را به منظور استفاده مادی به مراکز خصوصی و مطب شخصی خود ندارند .
بنابراین، جهت تحقق تخلف مذکور باید انگیزه مرتکب مورد توجه قرار گیرد ، لذا چنانچه پزشکی بیماری را که با حال بسیار بد به مذکور درمانی دولتی اعزام گردیده به لحاظ عدم وجود امکانات پزشکی کافی به مرکز خصوصی معرفی نماید ، بدون اینکه مقصد انتفای شخص داشته باشد و صرفابرای جان بیمار اقدام به چنین کاری بنماید ، قابل تعقیب نخواهد بود .نکته قابل توجه ینکه ، هر چند اساساً جذب و هدایت بیمار از مراکز درمانی دولتی به خصوص صورت می پذیرد ، اما به لحاظ جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ، با قید کلمه « بالعکس » در متن ماده ، جذب بیمار از بیمارستان های خصوصی به دولتی نیز مشمول ماده می گردد.
۱۳) جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده  

در ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مقرر شده است : « جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین همه نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر ، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است .۱تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وبسته ، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند ف در محل کار آنها مجاز نیست .»
در ماده فوق به چند  نوع تخلف انتظامی اشاره گردیده است :
۱-  جذب بیمار بر خلاف شئون حرفه پرشکی ، مانند اینکه پزشکی شخص  را اجیر نماید  تا با تبلیغات ، نسبت  به دلالت بیماران به داخل مطب اقدام نماید .
۲- انجام تبلیغات گمراه کننده از طریق رسانه هی گروهی  همانند تلویزیون ، رادیو ، مطبوعات ، شبکه های ماهواره ای و …  از جمله تبلیغات گمراه کننده ، دادن وعده های واهی و اغراق آمیز ، مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، درمان قطعی بیماری که  اساسا درمان قطعی ندارد ف ارائه نمونه های درمان شده قبلی ، که اساس غیر واقعی و واهی باشد .
۳- نصب آگهی در اماکن و معابر
۴- تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی ، همانند اینکه پزشکی در مطب خویش ، اقدام به تبلیغ در خصوص کرم و ی داروهای چاقی و لاغری که متعلق به شرکت خاصی باشند نماید .
۵- نصب اعلانات تبلیغی که چند تجاری دارند در محل کار
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند.
حسب ماده ۱۵ ایین نامه انتظامی نظام پزشکی « انتشار مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که خارج از ضوابط علمی بوده و جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد ، ممنوع است .»
شرط تحقق تخلف درمان در ماده مذکوراین است که مقاله یا گزارش پزشکی منتشر علاوه بر اینکه باید مطابق ضوابط علمی نباشد واجد جنبه هی تبلیغاتی بوده و سبب گمراهی بیماران نیز بشود.
بنابراین صرف انتشار مقاله ای که تنه فاقد ضوابط علمی باشد و واحد جنبه تبلغاتی نباشد ، کفایت نمی کند و اینکه ، صرف انتشاریک مقاله و یا گزارش برای تحقق تخلف مذکور کافی است و نیازی به انتشار مقاله های متعدد نمی باشد .
نکته دیگر اینکه ، تبلیغ ممکن است از طریق روزنامه ، مجله ف رادیو و تلویزیون باشد.
۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده
مطابق ماده ۱۶ آیین نامه مذکور : « استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر تایید شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آمرزش پزشکی ممنوع است .»
رشته های پزشکی ، پس از تایید مراجع ذیصلاح در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، همانند شورای گسترش آموزشی پزشکی و معاونت درمان رسمیت پیدا می نماید . بنابراین ، چنانچه رشته ای به تصویب وزارت بهداشت نرسد ، فاقد چند قانونی است .
در بعضی از موارد ، اصولا عناوین بکار گرفته شده فاقد وجود خرجی است ؛ همانند متخصصی سر درد و بلند کردن قد ، گاهی نیز برخی از افرد بدون طی نمودن دوره های تخصصی خاصی یا قبل ز خاتمه آن و بدون ارائه مدرک مربوط ، از عناوین تخصصی استفاده می کنند که جزو عناوین غیر تایید شده محسوب می گردند . همانند این که پزشک عمومی در تابلو یا سرنسخه ، عبارت متخصص اطفال ، قلب و … بنویسید.


سوالی که مطرح می گردد این است که ، چنانچه پزشکی اقدام به امور تخصصی نماید که در حیطه وظایف از نباشد آیا اقدام نامبرده را می توان از مصادیق مداخله غیر مجاز در امور پزشکی دانست؟
سازمان نظام پزشکی در استعلام شماره ۳۴۵۷۵۱/۲۳ مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۶ در این خصوص اظهار داشته است :
اولاً : فارغ التحصیلات رشته های پزشکی و وابسته ، پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مجاز به انجام فعالیت در رشته مبوط در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود و صرف داشتن پروانه رسمی پزشکی از وزارت مزوبر ، موجب عدم مشمول ماده ۳ قانون مربوط مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مورد نامبردگان می گردد.