مقاله (پایان نامه) تعاریف و اصطلاحات، مفاهیم مرتبط

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
۱-۱- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک
همه ما کم و بیش مطالبی در خصوص شبیه سازی شنیده‌ایم، ولی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی نیاز داریم ابتدا مراحل آن را نیز بشناسیم و طریقه تولید مثل را نیز مطلع باشیم سپس به ابعاد حقوقی و فقهی آن بپردازیم. لذا در این مبحث سعی شده در دو گفتار این موضوع و مراحل آن را بیان کرده تا در مباحث بعدی با شناخت بهتر و دیدی بازتر به بررسی مسائل بپردازیم:
۱-۱-۱- تعاریف و اصطلاحات
هر چند این پژوهش راجع به جنبه‌های پزشکی و غیرژنتیکی شبیه سازی نیست ولی واضح است که برای تجزیه و تحلیل مذهبی، اخلاقی، فقهی و حقوقی هر موضوع باید ابتدا آن موضوع را شناخت.
لذا قبل از اینکه به مباحث اصلی موضوع پژوهش برسیم باید ابتدا با برخی مفاهیم مرتبط با علم ژنتیک آشنا شده و سپس مکانیسم شبیه سازی، انواع و اشکال آن آشنا خواهیم شد.
سلول[۱]– کوچکترین واحد بدن انسان را سلول گویند و تمام موجودات  زنده دارای سلول از هسته سلول[۲] – بغیر از گلبول‌های قرمز در خون هر سلول دارای یک هسته است کروموزوم[۳]– اجسام رشته مانندی که DNA متشکل از آنها است کروموزوم نامیده می‌شود، سلول های غیر جنسی[۴] بدن انسان دارای ۴۶ کروموزوم است در صورتی که سلولهای جنسی[۵] دارای ۲۳ کروموزوم است DNA – «…این ماده ترکیبی است بنام دئوکسی ریبونوکلئیک اسید[۶] که با سه حرف DNA مشخص می‌شود. ماده مزبور دارای قدرت همانند سازی است و چنانچه یاخته دستخوش تغییر مولکولی گردد آن را در هنگام همانند سازی به مولکول‌های جدید انتقال می‌دهد.»(سینا، ۱۳۸۲، ص ۱۴۷)
ژن[۷] – بخشی از مولکول DNA که اطلاعات مربوط به خصوصیات موروثی را دارا است.
ژنوم[۸] – به مجموع DNA موجود در یک سلول ژنوم گفته می‌شود.
۱-۱-۲- تولید مثل
جانداران از طریق تقسیم سلولها تولید مثل می‌کنند این تقسیم به دو روش است.
الف : میوز[۹] : که همان تولید مثل یا تقسیم جنسی سلولها است که در آن نیمی از کروموزوم‌های (سوماتیک) یا غیر جنسی خود را به اشتراک گذارده و به بیان دیگر همان گامت‌ها را به اشتراک می‌گذارد و طرف دیگر هم همین طور و به این ترتیب سلول تخم را که ۴۶ کروموزومی است و از تقسیم میوز بین کروموزومهای نر و ماده است تشکیل می‌شود.
ب : تقسیم میتوز [۱۰]: راه دیگر تولید مصل تقسیم میتوز است که بر خلاف میوز در این تقسیم از سلولهای جنسی استفاده نمی‌شود بلکه هر یاخته پس از رشد کافی، تقسیم شده و یاخته‌هایی همانند خود را به وجود می‌آورد که در آنها تمام اطلاعات وراثتی یاخته اول موجود است.
 
 
 
 
1-1-3- تولید مثل انسان
بند الف: باروری طبیعی: