پایان نامه با موضوع جامعه بین المللی، جامعه بین الملل، مسئولیت حمایت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

                                                                     هجای سست عدالت را
 
چکیده
مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­ گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین ­المللی می­ کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی ­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین ­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.
 
 
 
 
   

 
فهرست مطالب
 
عنوان                                           صفحه
 
پیشگفتار                                       ۱


مقدمه                                              ۲
 
بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین ­المللی            ۶
   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                         ۷
      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                    ۸