پایان نامه ارشد درمورد جنبه های فنی و اجرایی، تجاری سازی فناوری

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 

۱-۱-۲ اهمیت تجاری سازی

در اهمیت تجاری سازی همین بسکه بیشتر شکست‌ها در فناوری‌های پیشرفته ریشۀ تجاری دارد تا ریشۀ مرتبط با فناوری. بحرینی و شادنام در کتاب تجاری سازی فناوری خلق ثروت را هدف فناوری می دانند و بیان می کنند که منظور از خلق ارزش اقتصادی تولید ثروت و تبدیل دانش به درآمد و پول است. راهکار خلق ارزش از فناوری هم تجاری سازی آن است و بدون شک کمک به تجاری سازی ایده‌های مخترعان، علاوه بر افزایش میزان و کیفیت تولیدات ملی و رفع نیازهای داخلی در برخی موارد منجر به صادرات محصولات دانش بنیان و در نتیجه کسب درآمد برای کشور خواهد شد که این موضوع خود در کاهش نرخ بیکاری و کنترل پیامدهای نامطلوب این معضل تأثیر بسزایی خواهد داشت (هفته نامۀ ایران خودرو، ۱۳۹۱).

۲-۱-۲ مراحل تجاری سازی

فرایند تجاری سازی در چند مرحله صورت می پذیرد که مهمترین آن تولید یا خلق ایده است و طی آن مرحله باید نیازهای مصرف کنندگان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. مرحلۀ بعد از خلق ایده آنست که ایدۀ تولید شده از جهات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مرحله می بایست مشخص گردد در صورتی که این ایده به محصول تبدیل شود چه نیازی از مصرف کننده را برطرف خواهد نمود، جامعۀ هدف چه گروه هایی را شامل می شود و محصول چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد. مرحلۀ سوم گسترش ایده و عملی نمودن آن است؛ اینکه بازار هدف برای کالا چه بازاری است و چه ویژگی هایی دارد؟ چگونه می توان کالا را با کمترین هزینه تولید نمود و نحوۀ عکس العمل مصرف کننده چگونه خواهد بود؟ سپس بنگاه می بایست پیش از تولید با بهره گرفتن از بررسی های آماری از تولید بهینه، در مرحلۀ نخست از نقطۀ سربسر و سود تقریبی اطلاع پیدا کند. مرحلۀ بعدی تست بازارسنجی است که در آن یک مدل کالا تهیه و نحوۀ استفاده از آن مورد بررسی قرار  می گیرد؛ همچنین تعداد محدودی کالا به صورت آزمایشی تولید و به بازار ارائه خواهد شد تا مشخص گردد مقبولیت کالا در میان مشتریان به چه صورت خواهد بود. پس از تست بازارسنجی جنبه های فنی و اجرایی می بایست مورد بررسی قرار گیرد؛ تهیۀ اعتبار مورد نیاز و ابزارهای تبلیغاتی جهت معرفی کالا، تدوین برنامۀ ساخت کالا و تشکیلات جهت تولید و عرضۀ کالا از جمله فعالیت هایی هستند که می بایست در این مرحله انجام گیرند و در نهایت مرحلۀ آخر تجاری سازی ایجاد شبکه های توزیع برای عرضۀ کالا و اجرای یک برنامۀ تبلیغاتی مؤثر برای معرفی کالای جدید به خریداران بالقوۀ محصول می باشد (بندریان ، ۱۳۸۹).
مراحل ذکر شده در بالا در نمودار ذیل نشان داده شده است:
 

نمودار۲-۲) مراحل تجاری سازی (بندریان، ۱۳۸۹)

 
 
 

۲-۲ تکنولوژی: مفهوم و اهمیت

پس از انقلاب کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی هم اکنون نوبت انقلاب تکنولوژی است که سرشتی چندرشته ای دارد (طاهریان، ۱۳۹۱). تعریف تکنولوژی نیز کاملاً وسیع است: هرگونه پیشرفت، اختراع، دانش و یا مهارت که به صورت مستقیم و یا از طریق یک محصول قابل بهره برداری است- چه برای انجام کاراتر یا ساده تر یک کار و یا انجام کاری که پیشتر بسیار دشوار یا غیرممکن به نظر می‌رسید. این تعریف دربرگیرندۀ کشاورزی، اختراع چرخ، پول، موتور بخار، بیوتکنولوژی و البته نانوتکنولوژی می‌گردد. همچنین دربرگیرندۀ دانش و مهارت‌هایی از قبیل نوشتن پتنت، ساخت وب سایت و یا توانایی ارزیابی عینی تأثیر نانوتکنولوژی بر روی محیط نیز می تواند باشد(T.Burke,2009). از طرفی نقش و اهمیت تکنولوژی در تئوری های نوین تجارت و اعتقاد بر اینکه پیشرفت تکنولوژیک یک عنصر حیاتی در رشد اقتصادی پایدار است، به طور گسترده ای بین اقتصاددانان امروزی پذیرفته شده است (دینی، ۱۳۸۴).


بر اساس مطالعات مؤسسۀ رَند امریکا در حال حاضر چند حوزۀ تکنولوژیک که تا سال ۲۰۱۵ کسب و کارها را متحول خواهند کرد به شرح ذیل می‌باشند:

  1. فناوری‌های آموزشی- تفریحی
  2. وسایل نقلیۀ چندسوختی
  3. فناوری‌های تشخیص پزشکی
  4.  

  5. فرآورده‌های ضد پیری
  6. ساخت و تولید هوشمند