راهنمای پایان نامه درباره : حضانت فرزندان، توافق زوجین، توافق طرفین

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۱-۲-۳-طلاق به خواسته ی زوج و زوجه (توافقی )
هم اکنون طلاقی با عنوان طلاق توافقی رایج شده است که حتی در برخی از محاکم در طی دو الی سه روزه اقدام به صدرو گواهی عدم امکان سازش به لحاظ توافق زوجین می نمایند ، یک روز برای ارائه دادخواست و انجام آزمایش بار داری و یک روز برای حضور در دفتر خانه وجاری شدن صیغه طلاق توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استناد قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارد و بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق زوجین در زمره ی عقود است .[۴۲]
امروزه جدا شدن توافقی که به نوعی راحت ترین نوع طلاق است برای زوجین به مد تبدیل شده است! بر اساس آنچه در محاکم دادگستری می گذرد شرایط به گونه ای است که بواسطه ی روند طولانی دادرسی در محاکم ، طرفین با تفاهم و توافق در مورد جزئیات طلاق ترجیح می دهند بصورت توافقی از یکدیگر جدا شوند .
رویه معمول محاکم در مورد طلاق توافقی این است که زوجین در حین دادخواست تقدیمی اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول بذل مهریه ، نفقه مافات وعده ، استرداد جهیزیه ، اجرت المثل ایام زناشویی، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات واموری از این قبیل را کتباً نوشته و به دادگاه ارائه  می نمایند و دادگاه نیز اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید ، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است اگر تا پایان آن مدت ، طرفین یا یکی از آنان جهت ثبت به دفتر خانه مراجعت نکند گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است [۴۳].
حال اگر مردمی با وجود صدور گواهی عدم امکان سازش به دفتر خانه مراجعه نکند ، زن حق دارد به دفتر خانه برود و دفترخانه مکلف است اخطاریه ای برای شوهر بفرستد و اگر شوهر حضور پیدا نکرد زن بایستی برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعت کند پس از آن با ارائه مدارک و وکالتنامه فوق الذکر ، خود را طلاق دهد . حالت بالعکس آنکه اگر زن از رفتن به دفتر خانه خود داری کند مرد شخصاً با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد .
 
۲-۱-۳-طلاق در مذاهب  

طلاق در مذاهب چهارگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
2-1-3-1-طلاق در اسلام
در اسلام اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خودش را طلاق دهد و زن نیز در موارد خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری کاملا ً مذموم و ناپسند تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی در اسلام برای محدود کردن طلاق عنوان شده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند ، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در مدت عده زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر عهده مرد است و…. به روشنی آشکار است که این مقررات طلاق را محدود می کند .[۴۴]
در برابر اندیشه های مسیحیت که برگسست ناپذیری پیوند زوجیت تکیه داشت و دیدگاه های یهودیت که بر باز بودن نسبی درب های خروجی خانواده تاکید داشت ، دین مبین اسلام از این دیدگاه بر چند زمینه تاکید می ورزد :
۱-طلاق امری آسیبی لیکن اجتناب ناپذیر است و چنانچه در حدی متعارف نگه داشته شود می تواند حائز کارکردهایی برای خانواده باشد .
۲-باید کوشید تا حتی الامکان ، از بروز هر گونه طلاق جلوگیری شود .
۳-باید وجدان جمعی برده ام زوجیت تاکیدنماید و هر فرد طلاق یافته را مورد سرزنش قرار دهد تا آنجا که در صورت تکرار و تعهد ، موجبات طرد اجتماعی تلویحی فراهم آمد.
همچنین از نظر اسلام طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهر می باشد. این دین معتقد است اگر راهی برای جدایی زن و شوهر نباشد زندگی ایشان دشوار و عذاب آور خواهد بود وممکن است نتایج ویران کننده ای مثل خود کشی ، فساد و قتل را به همراه داشته باشد . بر اساس نظر فقها دو نوع طلاق در فقه امامیه ذکر شده است که یکی طلاق بدعت [۴۵] و دیگری طلاق سنت [۴۶] می باشد که طلاق بدعت عبارست از طلاقی که فاقد شرایط بوده و به هر شکل در شریعت اسلام حرام است ولی طلاق سنت طلاق است که در شریعت اسلام شناخته شده و دارای مشروعیت است و خود به دو گروه بائن و رجعی [۴۷]تقسیم شده است .
اولاً طلاق بائن در این طلاق شوهر حق رجوع ندارد . طلاق بائن خود بر چند نوع است که مختصراً بیان می شود .
۱-غیر مدخوله : هیچ گونه دخولی اعم از قبل یاد بر زن انجام نشده است .
۲-یائسه : عقد با زنی انجام شده که در دوران یائسگی به سر می برده است . زن یائسه کسی است که در اثر زیادی سن عادت زنانگی ندارد . [۴۸]
۳-صغیره: عقد با دختری انجام گرفته که هنوز به سن بلوغ نرسیده است .[۴۹]