پایان نامه در فقه اسلامی، ادبیات عرب، تعریف طلاق

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۱-طلاق


در اسلام ازدواج هر چند محبوب خداوند است [۴] اما بر خلاف مسیحیت یک اتحاد مقدس و همیشگی نیست که دست بشر را یارای انحلال آن نباشد فلذا با طلاق ، خاتمه می پذیرد . در مقررات اسلامی که قوانین ما نیز متاثر از این مقررات می باشد ، هرچند طلاق امری مزموم تلقی گردیده ولی به عنوان آخرین چاره و یا آخرین علاج برای یک وضعیت تاسف بار و غیر قابل درمان پذیرفته شده است .
همچنین غالباً گفته می شود که امروزه مردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج و زناشویی روی می آورند زیرا که متاسفانه طلاق برای آنان در حکم بیمه ای تلقی می شود که در صورتی که ازدواج ایجاد مشکل نموده و یا حالت خشنود آمیزی برای ایشان نداشته باشد می توانند به طلاق متمسک شده و رهایی یابند .  

پس از بیان فلسفه ی تشریع طلاق به اختصار ، به بیان تعریف این پدیده ، انواع آن ، طلاق در مذاهب و سپس به عوارض طلاق پرداخته خواهد شد .
 
۲-۱-۱-تعریف طلاق [۵]
طلاق از لحاظ لغوی و اصطلاحی دارای تعاریفی می باشد که به بیان آنها پرداخته شده و هر یک بصورت مجزا تبیین می گردد.
 


۲-۱-۱-۱- لغوی
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است . [۶] طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن
از قید نکاح (طبق شرایط مقرر ) در دین است . [۷]
طلاق مصدر غیر مشهور باب تفعیل است که به معنای زایل کردن قید نکاح و باز گذاشتن و یا باز
کردن راه کسی برای عبور آمده است . [۸]
در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند . از جمله ی آنها رهایی، آزاد کردن، واگذاشتن و مثلاً گفته می شود ناقه طالق یعنی ناقه آزاد ورها و یا عبارت طلقت القوم یعنی قوم را ترک کردم[۹] . همچنین ازاله  قید نکاح نیز در تعریف طلاق مورد اشاره قرار گرفته است . این ها تعریف لغوی طلاق در زبان عرب است ولی در زبان فارسی نیز به دلیل ارتباط نزدیک معنای لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق ، همانند معنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال می گردد و همچنانکه اشاره گردید به معنی جدا شدن زن از قید ازدواج و رهایی از زناشویی آمده است . [۱۰]همچنین طلاق به معنای بیزاری و جدایی کامل نیز معنا شده است [۱۱] که مشابه همان تعاریف پیشین است.
 
 
۲-۱-۱-۲-اصطلاحی
در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند : طلاق عبارتست از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.[۱۲] آوردن کلمه صیغه مخصوص برای جدا شدن طلاق از فسخ است زیرا در فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد .[۱۳]
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده های طرفین نیست . برخی از حقوقدانان در تعریف طلاق گفته اند :« طلاق عبارتست از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او » .[۱۴] پاره ای دیگر از دانشمندان علم حقوق طلاق را ایقاعی دانسته اند که به موجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه ،زنی را که بطور دایم در قید زوجیت اوست رها می سازد. [۱۵]در حقوق امروز ایران ، طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود . [۱۶] همچنین پایان دادن زناشویی بوسیله ی یکی از زن یا شوهر را طلاق انگاشته اند . [۱۷]
بنابراین طلاق ویژه نکاح دایم است و انحلال نحکاح دایم است و انحلال نکاح موقت (متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . این است که ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان میدارد: « طلاق مخصوص عقد دایم است و زن منقطه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود . »