دانلود پایان نامه با موضوع سازمان بهداشت جهانی، سازمان تجارت جهانی

نوامبر 12, 2019 By vZbR33JZrQ

الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          ۸۱
ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         ۸۲
گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       ۸۵
گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         ۸۸
الف: بیوتکنولوژی                                                                                       ۸۸
 
ب: فناوری اطلاعات                                                                                    ۸۹
ج:طب سنتی                                                                                               ۹۰
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 ۹۲
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      ۹۲
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               ۹۴
گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      ۹۴
گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    ۹۵
الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  ۹۶
ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         ۹۷
گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               ۹۹
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                ۱۰۲
فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی
                     و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     ۱۰۴