پایان نامه رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی، اقدامات اقتصادی، دسترسی به محصول

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند دوم: واکنش­های اقتصادی
     «هدف اصلی از بکار بردن اقدامات اقتصادی به عنوان ضمانت اجرای قهری علیه یک دولت، ممانعت و ارعاب دولت بزهکار از ادامه اعمالی است که با موازین حقوق بین­الملل جزایی مطابقت ندارد.»[۳۰۸] در واقع، در اعمال تحریم­های اقتصادی، علیه کشور خاطی سعی می­کنیم تا فعالیت­های اقتصادی کشور مزبور را محدود کنیم یا اینکه آزادی فعالیت­های اقتصادی آن کشور را از میان ببریم تا مجبور شود رفتارش را در قبال شهروندانش تغییر دهد.  

سه دسته تحریم اقتصادی برای کشورهای خاطی قابل اعمال به نظر می­رسد. نخست، تحریم­های تجارتی محض است، یعنی به کالاهای خاصی اجازه واردات یا صادرات را به کشور مزبور نمی­دهد. دوم تحریم­های مالی است که سرمایه­گذاری­ها را در کشور مرتکب جنایات علیه حقوق بشری ممنوع می­ کند یا اموال آن کشور یا مقامات و افراد خاصی را در بانک­های خارجی بلوکه می­نماید یا مانع وام دادن یا استقراض از سوی نهاد­های بین ­المللی مالی و کشورها می­شود. سوم، تحریم­های مختلط است که مرزهای میان  اقتصاد و اقدامات سیاسی و اقدامات نظامی را محو می­ کند، یعنی اقدامات اقتصادی­ای که منجر به محدودیت­های نظامی یا دیپلماتیک می­شود.[۳۰۹]
گزارش کمیسیون بین ­المللی حاکمیت کشور و مداخله، اقدامات مختلف اقتصادی در جهت تحریم کشورها را به در چهار دسته ذیل بیان می­دارد:

  • تحریم­های مالی علیه اموال خارجی کشور نقض­کننده فاحش حقوق بشر یا علیه گروه­های تروریستی و رهبران آنها
  • ایجاد محدودیت در درآمدهای ناشی از فروش نفت و جواهرات و دارو
  • محدودیت دسترسی به محصولات پترولیوم که برای اهداف نظامی قابل استفاده اند
  • ایجاد ممنوعیت ­های پروازی به داخل و خارج کشور[۳۱۰]

اعمال ذیل را نیز می­توان به اقدامات بالا اضافه کرد:

  • مسدود کردن دارایی­های خارجی
  • ممنوعیت نقل و انتقال مالی
  • تحریم معاملات
  • تعلیق حمل و نقل جاده­ای و ریلی
  • تعلیق یا قطع کمک­ها و وام­های خارجی از سوی کشورها و مؤسسات بین ­المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول.

علاوه بر تحریم­ها، اقدامات دیگر تشویق­کننده و انگیزشی برای کشورها در خودداری انجام جنایات گسترده علیه حقوق بشری یا توقف آن علیه شهروندانشان وجود دارد. از جمله این اقدامات می­توان از اعطای امتیازات تجاری، انجام کمک­های در جهت توسعه مالی و اقتصادی، بستن توافقنامه­های تجاری سودبخش، پیشنهاد سرمایه­گذاری­های خارجی و پیشنهاد عضویت در سازمان­های اقتصادی منطقه­ای و جهانی نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی، نام برد.
بند سوم: واکنش­های امنیتی