پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل متحد، تهران، –

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۱۰]- The Crisis States Research Centre
3-همان.
[۱۱۲] – Rosa Brooks
[113] – Successful States
[114] -Brooks, Rosa, Failed States or the State as Failure, University of Chicago Law Review, Vol.72, spring 2005, pp.1-2.
[115] – Daniel Thurer
[116] – See Thurer, Daniel, The Failed State and International law, International Review of Red Cross, No.836, 1999, pp. 732- 735.
1- ج. وایس، توماس، همان منبع، ص ۱۴۶.
[۱۱۸] – The Responsibility to protect, Op.cit, p.33.
[119] – Genocide  

[۱۲۰] – Ethnic Cleaning
[121] – Crimes Against Humanity
[122]-War Crimes
[123] – The Responsibility to Protect in the Case of Humanitarian Crises: an Emerging Norm in International Law, International Bar Association Human Right Institute,2009, Available at: http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=ed223eba-4b7b-41de-9b50-816d41b460b8 (last visited 2009-10-11)
[124] – Mass Atrocity
[125] – The Responsibility to Protect in Environmental Emergencies, Presentation by Gareth Evans to American Society of International Law (ASIL) 103rd Annual Meeting, Washington DC, 26 March 2009, Available at http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6025&l=1 ( last visited 2009-10-11)
[126]- High Level Panel Report
[127] – Brown, Adele, Reinventing Humanitarian Affair: Two Cheers for the Responsibility to Protect, House of Common Library, International Affairs and Defence Section, UK, 2008, p.19. Available at http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2008/rp08-055.pdf (last visited 2009-10-18)
[128]- A More Secure World: Our Share Responsibility
3- جهانی امن­تر: مسئولیت مشترک ما، گزارش هیات عالی رتیه، ترجمه امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، ۱۳۸۴، تهران، بند ۲۹، ص ۱۷.