مقاله سازمان ملل متحد، شبیه سازی انسان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

مجمع اسلامی الازهر مصر در خصوص شبیه سازی عقیده دارد :
شبیه سازی انسان حرام است و باید به هر وسیله‌ای که شده، جلوی آن را گرفت، اسلام با عملی که نافع است مخالفتی ندارد ولی چنین علمی را که مضر است، حرام می‌کند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشکال مسخ کننده‌ای که ممکن است ناشی از شبیه سازی باشد در امان بماند.[۱۵]
وایتکان در سال ۲۰۰۳ طی نامه‌ای به سازمان ملل در خصوص شبیه سازی اعلام کرد. «… موضع گیری‌هایی که (در دفاع از شبیه سازی انسان مطرح گردید) شدیداً خطراتی را متوجه منزلت و مرتبه انسانی نموده است که تنها با قطعنامه جامع بین المللی تحت تاثیر قرار می‌گیرند نه با قطعنامه‌ جزیی. پایدارترین راه حل یک ابزار قانون تمام شمول است. به هر حال یک قطعنامه جامع ابزار قانونی الزام آوری است که دولتها را در اختصاص قوانین ملی در مورد شبیه سازی راهنمایی می‌کند.»
۱-۳-۲- سوابق قانونگذاری
همزمان با انتشار خبر مربوط به پیشرفت دانشمندان علم ژنتیک در زمینه تولید مثل از طریق شبیه سازی مقامات سیاسی بعضی از کشورها و مجامع بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد مخالفت شدید خود را با این پدیده علمی بیان کردند در سطح ملی و بین المللی هم قوانینی در جهت ممنوعیت شبیه سازی به تصویب رسید که هر یک جداگانه توضیح داده خواهد شد.
 
1-3-2-1- در سطح ملی
بسیاری از کشورهای جهان نسبت به شبیه سازی واکنش نشان دادند ولی به واسطه عدم شناخت کامل نسبت به تمامی ابعاد شبیه سازی، این واکنشها همراه با احتیاط بوده به همین اساس در خصوص ممنوعیت شبیه سازی قوانین زیادی به تصویب رسید.

  • شبیه سازی انسان در ژاپن ممنوع می‌باشد و ضمانت اجرای این موضوع زندان و جزای نقدی است. در صورتی که کسی اقدام به شبیه سازی کند تا ده سال زندان و جزای نقدی تا ده میلیون در پی خواهد داشت.(پیشین)
  • ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی است که در مخالفت با شبیه سازی انسان اتخاذ موضع کرده است. در سال ۲۰۰۱ میلادی قانونی در ممنوعیت شبیه سازی انسان در مجلس نمایندگان با اکثریت قابل توجهی به تصویب رسید. دولت بوش تصویب نهایی این قانون توسط مجلس سنا را خواست رشد، ولی در خصوص تصویب نهایی این قانون توسط مجلس سنای آمریکا اطلاعی در دست نیست.(پیشین)
  • مجلس فدرال استرالیا قانونی تحت عنوان ACT2002 در خصوص ممنوعیت شبیه سازی به تصویب رساند بر این اساس کلیه اشکال شبیه سازی در مدت سه سال در استرالیا ممنوع شد. همانطور که قبلاً گفتیم به دلیل ناشناخته بودن ابعاد شبیه سازی برای مدتی موقت ممنوع شده است و همانطور که عرض کردیم موضع گیری در برابر آن با احتیاط انجام می‌گیرد.

۱-۳-۲-۲- در سطح بین المللی
بیشترین واکنش در خصوص شبیه سازی انسان در سطح بین المللی به عمل آمد این امر نشان دهنده بین المللی بودن موضوع می‌کند.

  • در سطح منطقه‌ای، تصمیم شماره ۲ شورای اروپا در سال ۱۹۹۷ در خصوص پیش نویس پروتکل الحاقی به کنواسیون حقوق بشر و هیئت پزشکی در ممنوعیت شبیه سازی که به صورت قطعنامه‌ای در اتحادیه اروپا اتخاذ گردیده است.
  • اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر، در نوامبر ۱۹۹۷ به اتفاق آراء در بیست و نهمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب رسید که در آن آمده است.

۱-۳-۲-۳- ماده ۱۱ قطعنامه پیوست این اعلامیه :
اعمال و فعالیتهای مغایر با حیثیت انسانی، از قبیل تولید مثل غیر جنسی انسانها (شبیه سازی) نباید مجاز شناخته شود. از دولتها و سازمان‌های بین المللی ذیصلاح دعوت می‌شود تا در شناسایی این فعالیتها و تعیین اقداماتی که در سطح ملی پایین المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه مناسب است همکاری کنند.