پایان نامه رایگان درمورد سرقت های مقرون به آزار، مقرون به آزار یا تهدید

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
متأهّل

۱۰ کلّ

۱۰۰

نمودار شماره(۴): توصیف وضعیت تأهّل سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی
 
گزینش همسر مناسب و تشکیل کانون گرم خانواده، تعهّد و مسئولیّتی بزرگ برای طرفین ایجاد می‌کند. چه بسیار مردان سرکش و حتّی لااُبالی که به وسیله همسران خوب به راست، هدایت شده‌اند.[۹۴] به همین جهت می‌گویند که وجود خانواده در اغلب موارد، ایجاد کننده ی محیطی است که افراد را از تبهکاری باز می‌دارد و حضور کودکان در کانون خانواده‌اشان، استواری ازدواج را تقویّت می‌کند.[۹۵] صلح و صفا، اتّحاد و اتّفاق و حُسن تفاهم متقابل در محیط خانواده، سبب آرامش درونی و پشتکار زندگی بوده و قدرت مقاومت را در برابر ناملایمات و مشکلات زندگی افزایش می‌دهد و از بسیاری از انحرافات پیشگیری می‌نماید.
در برّرسی‌های علمی ثابت شده است که تعداد بزهکاران مجرّد که ازدواج نکرده‌اند، یا یکی از زوجین فوت نموده و یا از هم جدا شده‌اند، بیش از افراد متأهّل است. همچنین هرگاه محیط خانواده شخصی به علل عدم سازش و اختلاف سلیقه زن و شوهر متشنّج شود، هر یک از طرفین برای فرار از رنج و عذاب روحی، مستقیم و یا غیرمستقیم به طرف حالت خطرناک و یا ارتکاب جرائم کشانده می‌شوند.[۹۶]
قلمداد کردن مجرّد بودن به عنوان عاملی برای جرم از جمله سرقت بسیار مشکل است ولی قطعاً نداشتن خانواده شخصی می‌تواند زمینه‌ساز شرایطی گردد که فرد به سوی ناهنجاری سوق داده شود. ریموند گسن، از مشاهیر جرمشناسی، در کتاب جرمشناسی نظری پس از بیان فوائد و تأثیرات مثبت تشکیل خانواده شخصی بیان می‌دارد: «… این عامل عاری از ابهام نیست، زیرا باید بدانیم آیا آدمی بر اثر این که متأهّل نیست جنایتکار می‌شود یا فقدان ازدواج و بزهکاری آثار یک علّت عمیق‌تر ناسازگاری اجتماعی است[۹۷]
 
مبحث پنجم: سواد
آمارهای تنظیم شده به خوبی، رابطه ی میان سطح سواد و میزان جرائم مورد نظر را نشان می دهد. بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی،۸۰ درصد مرتکبین، زیر سیکل و کم سواد، ۱۸ درصد، تا دیپلم و فقط ۲ درصد مرتکبین، بالای دیپلم‌اند:
 
 
 
جدول شماره(۵): توصیف وضعیّت تحصیلی سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی