پایان نامه درباره شبیه سازی انسان، حق کسب و پیشه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۴-۱- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:
«علم حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند.» (کاتوزیان ۱۳۷۵، ص ۱) انسان از زمانی که در غار زندگی می‌کرد و بعد که زندگی اجتماعی را در روستا و شهر تجربه کرد، جهت تنظیم روابط خود بین همنوعان یکسری اعتقادات داشت که مورد قبول اکثریت جامعه زمان خودشان بوده است. بسیاری از این قواعد نوشته و مکتوب نبوده است با گذشت زمان و پیچیده تر شدن روابط بین افراد جامعه این مقررات و اعتقادات عمومی به صورت مکتوب و مدون تنظیم شدند. قانون حمورابی از جمله قدیمیترین مقرراتی است که از اعصار گذشته به جای مانده است. انسان همواره در طول تاریخ وضعیت سکون نداشته و با پیشرفت‌های علمی که به دست آورده است. نیازمند این بوده که قوانین جدیدی در خصوص مسائل جدید تنظیم نماید تا موجب هرج و مرج نگردد.
مبنای اصلی قانون ما بر شرع مقدس اسلام وفقه اما میر بنا نهاده شده است ما اعتقاد داریم فقه امامیه پویاست و به مرور زمان با به وجود آمدن مسائل جدید، احکام خاص اینگونه مسائل نیز بر اساس قواعد فقهی استخراج می‌شود، مثلاً در صدر اسلام با موضوعاتی مانند حق کسب و پیشه تزریق خون به بیماران، تلقیح مصنوعی مواجه نبودیم و نیازی به تعیین احکام این مسائل وجود نداشت. ولی با گذشت زمان پیشرفت‌های علمی و نیاز جامعه تعیین تکلیف این موضوعات را ضروری می‌ساخت.
شبیه سازی انسان از مسائل جدید علمی است که جامعه کنون با آن روبه‌رو شده است. در آینده نزدیک ممکن است در جامعه با افرادی رو به رو شویم که از طریق شبیه سازی بوجود آمده‌اند. تاکنون وضعیت حقوقی این گونه افراد در کشور ما و دیگر ممالک دنیا مشخص نگردیده است. ابتدا باید این موضوع معلوم شود آیا این افراد مانند سایر انسان‌ها از حقوق اجتماعی برخوردارند یا خیر؟
ممکن است از سلول‌های یک فرد هزاران شبیه سازی انجام شود، کلون‌ها از لحاظ ویژگی‌های ژنتیکی شباهت تامی با یکدیگر دارند. این موضوع زمانیکه یکی از کلون‌ها مرتکب جرمی می‌شود و مورد تعقیب قرار می‌گیرد مشکل ساز خواهد بود تشخیص اینکه چه کسی مرتکب جرم شده و تعقیب قضایی او به لحاظ این شباهت تام با مشکل مواجه خواهد شد. ممکن است گروههای خرابکار با بهره بردن از شبیه سازی افراد زیادی را به وجود آورند و با کمک این افراد مبادرت به اعمال جنایتکار را نه کنند و با توسل به این شباهت‌ها از زیر بار مجازات بگریزند. در این مورد گفته شده است:
«اگر شباهت فرد کلون شده تام باشد، می‌تواند دست به جرایمی بزند به نام دیگری یا ارتباط نامشروع و یا مسائلی از این قبیل را برقرار کند»( خبرنامه حقوق و فناوری، ص ۶۰) در مورد این که دو فرد کلون شده شباهت کاملی با هم دارند یا خیر جای تأمل است. در تولید مثل جنسی موضوع بواسطه لقاح ۲۳ کروموزوم مورد با ۲۳ کروموزوم زن انجام می‌شود و خصوصیات ژنتیکی فرزند برگرفته از خصوصیات ژنتیکی هر دو خواهد بود در صورتی که شبیه سازی تمامی ۴۶ کروموزوم مورد نیاز از یک نفر اخذ می‌شود و طبیعی است که خصوصیات ظاهری و ژنتیکی وی شباهت کاملی باوی دارد. البته علاوه بر خصوصیات ژنتیک تأثیر عواملی مانند تغذیه مادران در دوران بارداری، تغذیه طفل شبیه سازی شده، محل زندگی، جامعه و نوع تربیت طفل، در خصوصیات ظاهری و رفتاری فرد مؤثر خواهد بود.