دانلود مقاله شرکت های سهامی، افزایش سرمایه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

این شرکت در مقایسه با شرکت مختلط غیر سهامی در معامله سهام آزاد است. در شرکت مختلط غیر سهامی سهم شریک با مسئولیت محدود به صورت سهام در می‌آید و مانند سهام شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم اهمیتی ندارد.
در شرکت مختلط سهامی، سهم‌الشرکه شرکا با مسئولیت محدود به صورت سهام در می‌آید و مانند سهام شرکت‌های سهامی، فروش سهام آن، آزاد می‌باشد. در این شرکت‌ها، شخصیت شرکای با مسئولیت محدود به هیچ وجه در نظر گرفته نمی‌شود و شرکا در حکم صاحبان سهام شرکت‌های سهامی هستند.
در این شرکت‌ها ضرورتی ندارد شریک ضامن سرمایه را تامین کند و در صورتی که سرمایه‌ی شرکت را تامین کرد، در حکم شریک صاحب «سهم» است و آورده‌ی او نیز به سهام در می‌آید. در هر حال او ضامن طبل طلبکاران است و با این که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید ولی مسئولیت او در هر حال تضامنی و نامحدود است.
شریک یا شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود اداره امور شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند و معمولاً سهم آنها به نسبت نصف یا ثلث یا ربع منافع تأدیه می‌گردد.
حضور شخص حقوقی به عنوان شریک با مسئولیت محدود شریک سهامی اشکالی ندارد، ولی در خصوص حضور شخص حقوقی به عنوان ضامن دو نظر وجود دارد :
الف) شریک ضامن چون کار و صنعت را در شرکت می‌گذارد، باید حتماً شخص حقیقی باشد،
ب) براساس م ۵۸۸ ق.ت چون شخص حقوقی می‌تواند، ضمانت کند و تضمین بدهد، بنابراین مشارکت آن نیز در شرکت‌های مختلط به عنوان شریک ضامن، از لحاظ حقوقی اشکالی ندارد.
تنها موضوع مورد اشکال، مدیریت شخص حقوقی بر شرکت است، زیرا مدیریت عامل کلیه شرکت‌های تجاری باید شخص حقیقی باشد و برای رفع این اشکال کافی است در اساسنامه یا شرکتنامه‌ی شرکت ذکر گردد که شریک یا شرکای ضامن اختیار دارند، شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند و به این ترتیب اشکال برطرف می شود.
نتیجتا چون در این شرکت سرمایه‌ی هر دو شریک با مسئولیت محدود و تضامنی، به صورت سهام در می‌آید. انتقال این سهام آزاد می‌باشد، حتی شرکای تضامنی نیز نیاز به کب موافقت برای انتقال سهام ندارند.
 
3-8-  استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام
همانطور که گفته شد از فواید مهم شرکت سهامی سهولت انتقال سهام آنها است. این آزادی انتقال سهام می‌تواند به اسباب مختلف مثلا بر حسب قانون و یا بر حسب توافق و قرارداد محدود شود. سهامدار با وجود این محدودیت‌ها نمی‌تواند سهام خود را منتقل کند.
 
3-8-1-  محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام
آزادی معامله سهام از خصایص شرکت‌های سهامی است. اصولاً نمی‌توان صاحب سهم را از واگذاری و فروش سهم خود منع کرد. زیرا شرکت دیگر شرکت سهامی محسوب نمی‌شود و تابع مقررات سایر شرکت‌ها می‌گردد.
شرکت های سهامی در اقتصاد اهمیت زیادی دارند و تعداد آنها نسبت به سایر شرکت ها بسیار زیاد است. اغلب تأسیسات بزرگ و حتی مؤسسات دولتی، بانک ها و شرکت های بیمه و … به صورت شرکت سهامی اداره می شوند و اغلب، امتیازات و انحصاراتی دارند. بدلیل اهمیت فراوان این نوع شرکتها و تشویق اشخاص به افزایش سرمایه‌گذاری (برای افزایش و گسترش حجم معاملات و رسیدن به بهبود و پیشرفت اقتصادی) در این شرکتها، از تمهیداتی از جمله، آزادی انتقال سهام استفاده شده است، در عین حال که برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث، سرمایه‌گذاران و خود شرکت نیز، نیاز به وجود محدودیتها و ممنوعیتهایی احساس میشد که قانونگذار را وادار به اعمال آنها در قوانین کرده است.
در اینجا به بیان استثنائات ازادی انتقال سهام پرداخته می‌شود:

  • طبق م ۳۰ ل.ا.ق.ت در صورتی که تمام مبلغ سهام پرداخت نشده باشد، صدور سهام بی‌نام ممنوع است و همچنین صدور گواهینامه‌ی موقت سهم بی‌نام ممنوع است و بر حسب م ۳۴ لایحه بعد از انتقال سهام، دارنده سهم (یعنی خریدار) مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود. ولی اگر سهم مورد انتقال بی‌نام بوده باشد بر اساس بند ۲ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فروشنده قابل تعقیب کیفری است؛