دانلود پایان نامه با موضوع ضرب و جرح، انقلاب

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 

موضوع : تجدید نظر خواهی از رای دادگاه بدوی ما موضوع ضرب و جرح عمدی و تهدید گزارش شماره ۳۰ تاریخ جلسه : ۲۸/۰۹/۸۶

 
در مورخه ۱۰/۲/۸۶ شخصی به نام نازنین ملک شاهی با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ از شخصی به نام پیام عدیلی که شوهر سابق وی نیز می باشد به جهت ضرب و حرج و مزاحمت و تهدید وی به اسید پاشی شکایت می نماید. شاکی در اظهاراتش بیان می کند که مشتکی عنه بارها مزاحم وی شده و علاوه بر مزاحمت در مورخ ۸/۲/۸۶ وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است .
پرونده به کلانتری ۱۰۱ تجریش جهت انجام تحقیقات مقدماتی ارسال گردید. در کلانتری شاکی بیان کرد که هیچ گونه امنیت جانی و روانی از دست آقای پیام عدیلی ندارم و در خصوص شاهدان ضرب وشتم وی نیز اعلان داشت که چون ضرب و شتم در یک موقعیت خلوت در بعد از ظهر در یک کوچه خلوت صورت گرفته بود بنابراین شاهدی در این خصوص ندارم ولی آثار ضرب و شتم در بدنم وجود دارد.
موضوع ضرب وشتم توسط کلانتری به پزشکی قانونی ارجاع ونظریه پزشکی قانونی به شرح ذیل است : سیاه شدگی بازوی چپ ، ران چپ که به دنبال اصابت جسم سخت طی دو روز قبل ایجاد شده است .
شاکی در اظهاراتش بیان داشت هر چند در خصوص ضرب وشتم صورت گرفته شاهدی ندارم لیکن کلیه همسایه های اینجانب شاهد مزاحمت های مشتکی عنه هستند. ۳ تن از همسایگان نیز در تحقیقات محلی توسط کلانتری ، علیه مزاحمتهای شوهر سابق خانم نازنین ملک شاهی شهادت دادند که گفتند که بارها مشتکی عنه در محل منزل شاکی حضور و با زدن زنگ خانه و فحاشی اقدام به ایجاد مزاحمت می نمود .
قابل ذکر است که مشتکی عنه بعد از احضار توسط کلانتری جهت تحقیقات ، کلانتری حاضر نشدند و دستور جلب ایشان صادر گردید بعد از تکمیل تحقیقات در کلانتری ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرا انتقال یافت .
با شروع رسیدگی پرونده در شعبه دادیاری دادسرا ، مشتکی عنه جلب و تحقیقات از ایشان شروع گردید .
مشتکی عنه در اظهاراتش بیان داشت اتهام ایراد ضرب و شتم عمدی را قبول ندارم . من فقط یک دفعه به دیدن همسر سابقم رفتم که در مورد بچه با او صحبت نمایم و مزاحمتی برای او نداشتم و مرتکب هیچ تهدید نشده ام و همه این کارها نیز به خاطر بچه است و این به خاطر این بود که همسر سابق من چند بار اقدام به خودکشی کرده و می خواستم بچه را از او بگیرم . شعبه دادیاری با صدور قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون ریال که با معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت متهم آزاد گردید تا در مواقع ضروری احضار دادگاه ، حضور یابد.
بعد از تکمیل تحقیقات در شعبه دادیاری ، در عنایت در مورخ ۱۵/۲/۸۶ با تشکیل جلسه فوق العاده قرار مجرمیت و قرار منع تعقیب به شرح ذیل صادر گردید .
«در خصوص شکایت خانم نازنین فلک شاهی فرزند کیومرث علیه آقای پیام عدیلی فرزند محمد علی دائر به ۱- ایراد ضرب عمدی ، ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی  ۲- تهدید با توجه به شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی ، گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده با احراز ارتکاب بزه های ممنوعه از ناحیه متهم به استناد بندهای (ز) و (ک) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت صادر می گردد. و در خصوص شکایت دیگر خانم نازنین فلک شاهی علیه پیام عدیلی دائر بر توهین به وی با توجه به تحقیقات در این خصوص و به لحاظ عدم کفایت ادله اثبات مستند به بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ک) از ذیل ماده ۳ قانون مار الذکر قرار منع تعقیب متهم را از این حیث صادر و اعلام می نمای. قرار منع تعقیب صادر شده ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض از ناحیه شاکی خصوصی در دادگاه عمومی جزائی تهران خواهد بود »
طی موافقت دادستان با موارد صدور قرار مجرمیت ، کیفر خواست به شرح ذیل صادر گردید: