تحقیق با موضوع قانون جدید حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده مصوب، قانون حمایت خانواده

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
۳-۲-۱-۱-۲- استطاعت مالی زوج
 عدم پرداخت نفقه زن توسط همسر می تواند به سبب عجز، امتناع و استنکاف عمدی شوهر باشد. سوال مهم این می باشد که آیا مجازات مردی که به سبب عجز ناشی از بیماری یا بیکاری از پرداخت نفقه خودداری می ورزد همانند مردی است که از دادن نفقه با وجود قدرت امتناع می کند، می باشد؟ در پاسخ به این سوال دو نظر مطرح است:
۱-نفقه زن موکول به استطاعت شوهر نیست و میزان آن با شئونات زن سنجیده می شود، لذا ترک انفاق زن اگر چه به سبب عدم توانایی عالی زوج باشد، مشمول عنوان مجرمانه بوده و شوهر بایستی مجازات شود.


۲- پرداخت نفقه از جانب مرد در شرایط صحت یا لزوم عقد است بدین ترتیب وقتی از ابتدای زوجیت فقر مانع ازدواج نمی شود و به طریق اولی اگر در تداوم زندگی زناشویی نیز فقر عارض شود، موجب اخلال در زند گی خانوادگی نمی گردد، مضافاً اینکه استحباب لزوم عقد، اقتضای حفظ زندگی زناشویی را می نماید.
همچنین عده ای دیگر اعتقاد دارند در صورتیکه مرد تنگدست و زن متمکن باشد، زن باید مخارج زندگی را بپردازد.[۱۰۵] بدین مبنا وقتی مردی در زندگی زناشویی دچار تنگدستی شود، از یک سو مجازات حبس به منزله ی مجرم شناختن زوج است و با مجازات وی مشکلی حل نخواهد شد و از سوی دیگر این نظر مورد قبول نمی باشد.
به هر حال مطابق با ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده تنگدستی شوهر عذر مشروعی است که مانع از تحقق جرم می شود و تنها با داشتن امکانات مالی زوج نمی تواند از انجام این وظیفه سرباز زند.
 
۳-۲-۱-۱-۳- حال بودن نفقه
نفقه ی معوقه و گذشته تنها دارای جنبه ی حقوقی است[۱۰۶]. این معنا اگر چه بطور صریح در ماده ۶۴۲  قانون تعزیرات مصوب ۷۵  نیامده بود و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱  نیز به آنان تصریح نکرده است ولی حقوقدانان در این موضوع اختلافی ندارند. رویه قضایی نیز بدون اختلاف بر این نظر صحه گذاشته است. از جمله نظریه  مشورتی شماره ۹۸۳ مورخ ۴/۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی دادگستری که بیان نموده است «چون ممکن است در جرم ترک انفاق (نفقه ی زمان حال) به دلیل عدم تمکین زوجه، زوج برائت حاصل نموده باشد لیکن مجدداً زوجه اطاعت در امر تمکین داشته باشد که به همین اختیار می تواند دوباره شکایت ترک انفاق را مطرح کند»[۱۰۷]. آراء دادگاهها نیز قایل به عدم وصف کیفری برای امتناع از پرداخت نفقه ی معوقه می باشد   من  جمله « رسیدگی به بزه ترک انفاق از جنبه ی جزایی عدم پرداخت نفقه از جانب زوجه در گذشته، قابل تعقیب نیست.»[۱۰۸] از نمونه های بارز این مدعاست.
 
 
۳-۲-۱-۲- نقد مجازات تارک نفقه  

یکی از موارد مهم در حقوق جزا ، تناسب جرم و مجازات است که در بسیاری از مجازات ها  چنین امری مشهود و ملموس نمی باشد. کانون گرم خانواده با جرم ترک انفاق در معرض تزلزل اقتصادی قرار میگیرد و با اثبات جرم و حبس مجرم، امکان کسب درآمد و انفاق کاسته می شود و خانواده در معرض خطر فروپاشی و نابودی قرار می گیرد، به عبارتی تزلزل خانواده در اثر ترک انفاق پس از اعمال مجازات حبس، منتهی به کدوریت و جدایی خواهد شد. چه بسیار مردانی که همسران خود را پس از تحمل مجازات به سبب محکومیت به این جرم طلاق داده اند. بنابراین لازم می بود تغییراتی در نوع مجازات این جرم داده می شد که متأسفانه در قانون جدید حمایت خانواده نیز کمترین اعتنایی به این موضوع نگردیده و قانونگذار همان تراژدی پیشین یعنی حبس تعزیری درجه ۶ (شش ماه تا ۲ سال حبس) را اقتباس و تعیین نموده است.