مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات مصوب، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

از نظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و رویه قضایی ایران ایراد ضرب صرفاً شامل صدماتی می باشد که مستقیماً به جسم و تن انسان وارد اید و آثاری برروی بدن  مجنی علیه به جای گذارد و در نتیجه تعرضات خفیفه و هرگونه اعمال خشونت و عنف نسبت به دیگری در صورتیکه فاقد آثار فوق الذکر باشد،ممکن است تحت عنوان توهین (عملی) تلقی ومجازات گردد. [۱۲۵]


بنابراین ایجاد تأملات روحی روانی اگر آنچنان ملموس و مشهود باشد و مثلاً سبب دیوانگی یکی از زوجین یا اینکه طرف مقابل را دچار بیماری هایی چون عدم تعادل شخصیتی بکند، این موضوع نیز قابل اثبات و پیگیری مراجع قضایی است اما اثبات آن امری دشوار می باشد.
واما جرح در لغت به معنای زخم کردن و خستگی می باشد[۱۲۶] و ازنظر پزشکی قانونی به مواردی اطلاق می گردد که بافت های بدن از هم گسیخته و پاره شود و اغلب با خونریزی توام باشد مانند خراشیدگی، پارگی، بریدگی سطحی و عمیق و در مواردی نادر همراه با شکستگی مختصر یا شدید استخوانی[۱۲۷] .
ایراد جرح همیشه اثر مادی در بدن مجنی علیه ایجاد می نماید و این اثر برای مدتی کم و بیش طولانی باقی می ماند از طرف دیگر شدت و ضعف زخم تأثیری در وصف آن ندارد و در نتیجه فرو کردن سوزن در بدن دیگری نوعی جرح است همانطور که پارگی شدید نسج و بافت بدن بوسیله چاقو و قمه نیز جرح می باشد. از نظر پزشکی قانونی صور مختلف جرح براساس خاص مانند خراش، خدشه ،قرح و نظایر آن تقسیم می شود.
 
۳-۳-۱-۲- مفهوم توهین
توهین از لحاظ لغت از ریشه وهن گرفته شده و به معنای سست کردن، ضعیف کردن وخوار و خفیف کردن می باشد.[۱۲۸] اما در اصطلاح، این واژه به هر رفتاری اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار دلالت دارد که بتواند به نوعی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمول جامعه شود.[۱۲۹]
توهین در قانون تعریف نشده است و ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ که منحصر قانون این جرم می باشد بیان داشته است «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزارتا یک میلیون ریال خواهد بود.»
در استفساریه ای که از مجلس شورای اسلامی شده است توهین را اینگونه تعریف کرده است:«توهین عبارتست از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر درارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با الفاظ فرضیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تحقیر و تخفیف آنان شود»
بنابراین توهین اختصاص به توهین لفظی ندارد و شامل توهین عملی نیز می شود. همچنین توهین صرفاً با لفظ صورت نمی گیرد و میتواند بصورت کتبی هم باشد. باید توجه داشت که توهین امری نسبی است یعنی زمان و مکان و موقعیت اشخاص در آن موثر است. قاضی باید به لحاظ زمان و مکان و موقعیت اشخاص، توهین بودن یا نبودن لفظ و رفتار را بررسی کند. یک لفظی ممکن است مثلاً برای یک خانوم محجبه توهین  تلقی شود ولی نسبت به زن دیگری توهین نباشد و حتی احترام به او تلقی گردد.  

توهین در مقابل توهین نیز، صدق توهین می کند، که امری شایع در میان زوجین می باشد ضرب و جرح و توهین همواره مکمل یکدیگر در دعاوی بین زوجین می باشند یعنی همیشه ضرب و شتم و توهین همزمان با یکدیگر ارتکاب می یابند.