پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

تأییدیه‌ی اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
اعضای هیأت داوران نسخه‌ی نهایی پایان‌نامه‌ی آقای(خانم) حامد قنبری تحت عنوان مرورزمان با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲                            را از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه‌ی کارشناسی ارشد پیشنهاد می‌کنند.
 
اعضای هیأت داوران               نام و نام خانوادگی                       رتبه علمی                          امضاء
۱ـ استاد راهنما                  سرکار خانم راضیه قاسمی                 استادیار
۲ـ استاد مشاور                  دکتر محمد رضا شادمانفر                 استادیار 
۳ـ استاد داور                    دکتر علی یوسف زاده                        استادیار
۴ـ استاد داور                    دکتر محسن شکرچی زاده                 استادیار  

۵ـ مدیر گروه                    دکتر محمد رضا شادمانفر                   استادیار
تقدیم به
 


این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
 محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
  به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
 به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
 به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
 الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم.
 پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
 خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.
سپاس بی پایان بر:
 
حق سبحان که در لحظه لحظه زندگی خود، حضور نعمت های بیکران او را دیده ام و ستایش به درگاه او که مرا در انجام این پژوهش یاری نمود تا شمه ایی از آنچه در مکتب اساتید آموخته و یا تجربه اندوخته ام به عنوان ره آوردی مختصر ارائه نمایم.