قدرت های جهانی، سرمایه گذاری، ابعاد امنیت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 


 
 
 

 
 

فصل سوم

اهداف و چگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا

 
 
۱ – ۳ – فن آوری فضایی  

به مجموعه دانش ها، فنون و تجهیزات مرتبط به فضای کیهانی واطراف کره زمین و بررسی های عوامل موجود در زمین از طریق فضا را فن آوری فضایی گویند. امروزه فضا و فن آوری فضایی به واسطه کارکرد گسترده و ایفای نقش کلیدی درحل مشکلات جهانی،  یک منبع عظیم برای تولید قدرت قلمداد می شود. قدرت های جهانی از فضا وفن آوری فضایی جهت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و افزایش اقتدار بین المللی خود استفاده می کنند. یکی از زمینه های راهبردی فضا وفن آوری فضایی درمورد مسائل نظامی و جنگ افزارهای فضایی می باشد. قدرت های برتر جهت تداوم سلطه و نفوذ خود درجهان به منظور دست یابی به قدرت برتر نسبت به رقیب ، سرمایه گذاری های کلانی را دراجرای طرح های نظامی مانندطرح دفاع موشکی بالستیک،  ماهواره های مجهز به لیزر و …. می کنند. در این راستا کشور آمریکا که همواره سعی می کند تا برتری خود را درعرصه فضا، نسبت به کشورهای دیگر حفظ کند، پیشرو است. بی شک عقب ماندگی در گسترش فن آوری های فضایی و عدم اعمال حاکمیت در عرصه فضا امنیت ملی و اقتدار حاکمیت کشورها را مخدوش خواهد کرد و آسیب ها و پیامدهای منفی بسیاری درابعاد امنیتی و دفاعی، سیاسی و فرهنگی، اقتصادی و صنعتی، علمی و پژوهشی متوجه این کشورها خواهد بود. شاید مهمترین پیامد عقب ماندگی در علوم و فن آوری فضایی ، پیامد های منفی دفاعی و امنیتی باشد.

۲ – ۳ – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی

واژه انگلیسی sate llite به معنی ماهواره از کلمه لاتین sate lles به معنی همراه، دنباله رو یا محافظ شخصی گرفته شده است. لغت ماهواره طبق تعریف به ابزاری گفته می شود که درمداری مشخص به دور یک سیاره درحال گردش باشد. ماهواره ها و فضا پیماها(سفینه فضایی) مهمترین دست آورد بشر، در فن آوری فضایی هستند. سفینه های فضایی به منظور کشف سیاره های دیگر ومطالعات کیهانی و فضایی به فضا پرتاب می شوند. ماهواره ها به خاطر کاربرد گسترده تر نسبت به فضا پیماها از اهمیت استراتژیکی بیشتری برخوردارند. امروزه ماهواره ها باگردش به دور زمین انبوهی از اطلاعات متنوع را دراختیار کشورها قرار می دهند. ماهواره ها درفرآیند بهره برداری دولت ها از فضا ، نقش بسزا و انحصاری را ایفا می کنند و دست یابی به ساخت و فن آوری ماهواره های با کارایی بیشتر اصلی ترین قدم در بهره برداری و پژوهش های فضایی است. ماهواره ها را براساس مأموریت و نوع کاربردشان به هفت نوع اصلی طبقه بندی می کنند که  عبارتنداز:۱-ماهواره های ارتباطی و مخابراتی  ۲-ماهواره های هواشناسی ۳-ماهواره های موقعیت یاب، GPSو ناوبری، ۴- ماهواره های تحقیقاتی ۵ – ماهواره های نظامی۶- ماهواره های جاسوسی ۷- ماهواره های شناسایی که دراین مبحث تنها به ماهواره های نظامی و نقش برجسته آنها درامنیت ملی و بین المللی پرداخته می شود.