راهنمای پایان نامه – قراردادهای بیمه، محصولات کشاورزی، بیمه های اشخاص

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • بیمه اموال: اموال یا در مقابل ضرر و خسارت بیمه می شود یا در مقابل عدم النفع که هر کدام اقسامی دارد.
 • بیمه اشخاص: این قسم از بیمه نیز اقسامی دارد که بعداً ذکر خواهد شد.
 • بیمه مسئولیت: در بیمه مسئولیت، بیمه گذار مسئولیت مدنی خود را در قبال دیگران بیمه می نماید. مثلاً صاحب وسیله نقلیه مسئولیت خود را در قبال خسارت وارده به دیگری بیمه می نماید و بیمه گر از طرف بیمه گذار موظف به جبران زیان اوست.[۱۵۶]
 • ۲-۳-۲-۳. بیمه اموال و اقسام آن
  بیمه اموال که موضوع بیمه در آن اموال منقول و غیرمنقول است به لحاظ محل وقوع حادثه و خطر به سه بخش تقسیم شده است.
  بیمه دریایی: خطرهایی که وسایل حمل و نقل دریایی (کشتی ها و قایق ها) و محمولات آنها را تهدید می کند و همچنین مسئولیت ناشی از آن را پوشش می دهد.
  بیمه هوایی: در این نوع بیمه، حوادثی که منجر به ضررهایی که متوجه هواپیما یا مسافران و یا کالای آن و همچنین مسئولیت قانونی نسبت به خسارت هایی که مسافران و کالای آنها در معرض آنهایند تحت پوشش قرار می گیرد.


  بیمه خشکی: هر خطری که زیر پوشش بیمه دریایی و هوایی نباشد مانند بیمه باربری خشکی، بیمه دزدی اثاث خانه، آتش سوزی در خانه و تأسیسات، بیمه اتومبیل، بیمه ساختمان، بیمه حوادث و بیمه محصولات کشاورزی و نظایر اینها تحت پوشش بیمه خشکی قرار         می گیرد.[۱۵۷]
  خطراتی که ممکن است منابع درآمد خانواده ها را در معرض از بین رفتن یا کاهش یافتن قرار دهد و موقعیت ناگواری را برای افراد خانواده پیش آورد می توان زیر عناوین ذیل خلاصه کرد.

  1. مرگ زودرس
  2.  

  3. نقص عضو و از کارافتادگی
  4. پیری و بازنشستگی
  5. بیکاری

  وقوع هر یک از موارد بالا جنبه مالی داشته و به درجات مختلف امکانات خانواده ها را تهدید می کند.
  با تکیه بر مکانیسم بیمه می توان با پی آمدهای ناگوار اقتصادی و مالی ناشی از قرار گرفتن خانوارها در موقعیت های نامناسب به مقابله برخاست. بدین منظور مانند سایر رشته های بیمه می توان گروه های مشابهی را تشکیل داد و میزان زیان وارده به گروه را با تکیه بر روش های آماری تخمین زد و سپس بر مبنای محاسبات به عمل آمده مبالغ کافی را از محل سهم الشرکه هر یک از اعضا گروه تهیه کرده و در جهت جبران خسارتهای وارده مصرف نمود. این عمل، بیمه های اشخاص نامیده می شود و مانند سایر رشته های بیمه اولاً گروه بزرگی در خسارتهای وارده به گروه کوچکتری از اعضاء خود، سهیم می شوند ثانیاً از طریق بیمه، موقعیتهای نامطمئن آینده به موقعیتهای مطمئن تبدیل می‏گردد.[۱۵۸]
  بیمه اشخاص بر اساس نیاز افراد و جوامع انسانی به چندین بخش تقسیم بندی        می شود. متخصصین بیمه اشخاص تقسیم بندی گوناگون و متنوّعی را در این زمینه ارائه     داده اند. شرکتهای بیمه ای که در کار صدور بیمه اشخاص فعالیت می نمایند معمولاً پنج نوع از قراردادهای بیمه ای اشخاص را صادر می کنند که هر یک از این پوشش های بیمه ای خود به تعداد زیادی طرح های دیگر که بر اساس نیاز جامعه بیمه گذاران تهیه گردیده است تقسیم   می شود. بیمه اشخاص در اغلب کتابها و رساله ها و نظریات کارشناسان به ۵ دسته اصلی بر اساس نوع پوششهائی که ارائه می دهند

  1. بیمه عمر