تحقیق درمورد محاربه و افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۴۲  . عوده ،عبدالقادر ، التشریع الجنایی الاسلامی ، ج۲ ، نشر میزان ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۷۳  

۴۳ . کاشف الغطاء ، شیخ جعفر ، کشف الغطاء ،ج ۴ ، انتشارات بوستان قم ، ۱۴۲۲ محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام ، ج ۴ ، استقلال تهران ، بی تا
۴۴ . مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر صادق ، بیروت ، دارالجود ،دارالتیار ،۱۴۱۳ ه.ق
۴۵ . موسوی خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، ج ۵ ، قم ، موسسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، چاپ دوم ، ۱۴۰۵
۴۶ . موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲ ، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۰ ه.ق
ب : مقالات و پایان نامه ها
۴۷ . ابویی مهریزی ، دکتر حسین ، حکم انکار بعد از اقرار در حقوق اسلامی ، نشریه دانشکده الهیات مشهد ، شماره ۵۷ ، پاییز ۸۱
۴۸ . زراعت ، عباس ، تاثیر آرای فقهی ملاحسن فیض کاشانی در تدوین لایحه مجازات اسلامی ، فصلنامه کاشان شناخت ، شماره ۴۵ ،پاییز و زمستان ۸۷
۴۹ . زررخ ، احسان ، بررسی و تحلیل باب حدود از لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماهنامه دادگستر ، شماره ۴۵ ، سال هشتم ، مهر و آبان ۱۳۹۰  ه.ق
۵۰ . شعبانی ، حسین ، پایان نامه علم قاضی در حقوق کیفری ایران وفقه امامیه ، دانشگاه امام صادق (ع) ،۱۳۷۵
۵۱ . شیرازی ، علی ، پایان نامه نارسائی های شکلی و ماهوی ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی ، راهنما سید محمود مجیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، ۱۳۸۹
۵۲ . گردی ، کوهیار ، نگاهی به ماهیت و تفاوتهای دو جرم محاربه و بغی ، روزنامه اطلاعات ،شماره ۲۴۷۹۱ ، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۹
۵۳ . گلدوزیان ، دکتر ایرج ، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره ۳۹ ،شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۸
۵۴ . گنجی ، اکبر ، اجرای حدود در زمان ما ، نشریه آفتاب ، شماره نهم ، آبان ۱۳۸۰
۵۵ . مجیدی ، محمود ، گفتمان فقهی در اختلاط جرایم علیه دولت و ملت در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه فقه و مبانب حقوق ، سال چهارم ، شماره ۱۳


 
ج : منابع اینترنتی
www.khabaronline.ir
www.vekalatname.blogfa.com
www.iranbar.ir