نگارش پایان نامه با موضوع مداخله بشردوستانه، حقوق بشردوستانه، مسئولیت حمایت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم:
 جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی

 
پس از شناخت زوایای مفهومی مسئولیت حمایت، شایسته است تا جایگاه این نظریه را در میان اصول حاکم در حقوق بین­الملل مورد شناسایی قرار دهیم.
گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخله بشردوستانه
به نظر می­رسد، میان مفاهیم حول اصل عرفی مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت، ارتباطات نزدیکی وجود داشته باشد، که نیازمند آن است تا مورد مداقّه بیشتری قرار گیرد. در واقع، باید روشن گردد که این دو ، عملاً چه تفاوت­ها و چه همپوشانی­ها و مشابهت­هایی با یکدیگر دارند.
 
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخله بشردوستانه در حقوق بین­الملل  

     بحث از «مداخلات بشردوستانه»[۱۸۳] از دیرباز یکی از چالش برانگیزترین مسئله­های پیش­روی استادان و صاحب­نظران حقوق بین­الملل و همچنین سیاستمداران کشورهای مختلف در دوره­های متمادی بوده است. به همین علت موضوعاتی را که در ذیل عنوان “مداخلات بشردوستانه” در کتب مختلف حقوقی و سیاسی می­بینیم، از وسعت بسیار و ابعاد و زوایای متفاوتی برخوردار هستند. هدف ما از بررسی مداخلات بشردوستانه در این فصل، تنها ارائه مقدمه­ای از مداخلات بشردوستانه است تا بتوانیم با فهم دقیق از این اصل حقوق بین­الملل، رابطه آن را با نظریه جدید مسئولیت حمایت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
     در واقع، مداخلات بشردوستانه شاخه­ای از حقوق بین­الملل بشردوستانه است و این رشته از حقوق، خود زیرشاخه­ای از حقوق بشر نیز می­باشد. حقوق بشردوستانه بین ­المللی که تحت عناوین حقوق مخاصمات مسلّحانه یا حقوق جنگ هم نامیده می شود، بنابر تعریف، « مجموعه قواعدی است که به دلایل بشردوستانه، به دنبال محدود نمودن اثرات مخاصمات مسلّحانه است. این حقوق، از افرادی که در مخاصمات نبوده­اند و همچنین از افرادی که دیگر در مخاصمات مشارکت ندارند [مانند سربازان زخمی]، حمایت می­نماید و نیز ابزارها و روش های جنگیدن را محدود می­نماید.»[۱۸۴] «بطور صریح­تر، مقصود از حقوق بین­الملل بشردوستانه، اعمال قواعد بین ­المللی عرفی یا قراردادی است که به صورتی خاص می­خواهند مشکلات بشردوستانه­ای که مستقیماً از درگیری مسلّحانه اعم از داخلی یا بین ­المللی ناشی می­شود، را حل­و­فصل نماید؛ چراکه این قواعد به دلایل بشردوستانه، حق دو طرف درگیر در مخاصمه را در استفاده از روش­ها و یا ابزار جنگی محدود می­سازد و از اموال و افرادی که تحت تاثیر جنگ قرار دارند یا ممکن است قرار گیرند، حمایت می­ کند.»[۱۸۵]