پایان نامه در مورد  مسئولیت مدنی، انتشار سهام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

اولا؛ مربوط به عدم انتشار سهام است؛ یعنی در این شرکت‌ها نمی‌توان مانند شرکت‌های سهامی، سهم‌الشرکه را تقسیم به سهام مساوی و یا قطعات سهام کرد که به این صورت قابلیت انتقال پیدا کنند.
دوما؛ اگر در شرکت با مسئولیت محدود ورقه‌ی سهام صادر شود قانونگذار برای صادر‌کنندگان آن مجازات کیفری مقرر نکرده است.
«دکتراسکینی بر این عقیده‌اند که نتیجه وضعیت فعلی قانونگداری ایران این است که عدم رعایت مفاد م ۱۰۲ ق.ت توسط موسسات یا مدیران شرکت، فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست و ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام، بر خلاف م، باطل تلقی خواهد شد و در این باره فرق نمی‌کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام بانام و بی‌نام موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود».[۷۲]
 
۴-۳-۱-۳- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
شخصیت شرکا در این شرکت اهمیت دارد و به این جهت شرکا نمی‌توانند، آزادانه سهم‌الشرکه خود را منتقل کنند، «بلکه باید رضایت سایر شرکا نسبت به ورود اشخاص ثالث به شرکت کسب شود و به این جهت، قانون تعیین سهم‌الشرکه را به صورت اوراق تجاری قابل نقل و انتقال منع کرده تا اشخاص نتوانند آنها را مورد خرید و فروش قرار دهند».[۷۳]
رژیم حقوقی انتقال سهم‌الشرکه‌ی این شرکت را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
4-3-1-3-1-   انتقال ارادی سهمالشرکه
قسمت دوم ماده ۱۰۲ مقرر کرده است: «سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود‌، مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه‌ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند». این  ماده، شرایط انتقال ارادی را لحاظ کرده است. همچنین این انتقال در فرضی پیش می‌آید که یکی از شرکا بخواهد، سهم خود در شرکت را به دیگری منتقل کند.
انتقال سهم‌الشرکه از جانب شریک ممکن است یا به یکی دیگر از شرکا باشد، یا به اشخاص خارج از شرکت.
 
4-3-1-3-1-1-  انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا
این انتقال با آزادی بیشتری روبرو است زیرا مطابق با خصیصه‌ی خانوادگی شرکت است. این انتقال می‌تواند مجانی باشد و یا معوض. ممکن است به نفع شریکی باشد که مدیر شرکت است و یا شریک دیگر. البته امکان توافق برخلاف این مورد در اساسنامه وجود دارد و ممکن است انتقال محدود به موافقت اکثریت شرکا باشد. این امر، بیشتر برای جلوگیری از کسب حق رای اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می‌گیرد.
 
4-3-1-3-1-2-  انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث
انتقال به شخصی خارج از شرکت، وقتی مؤثر است که رضایت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست، وجود داشته باشد (ماده ۱۰۲ ق.ت).
 
 
4-3-1-3-2-   انتقال قهری سهم‌الشرکه