منابع تحقیق درباره منشور ملل متحد، قلمرو صلاحیت، شورای امنیت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ب) آخرین گزینه: مداخله نظامی فقط زمانی می ­تواند توجیه شود که تمام گزینه­های غیرنظامی، برای پیشگیری و حل وفصل مسالمت­آمیز بحران­ها جستجو شده باشد و با این اعتقاد مستدل باشد که اقدامات خفیف­تر موفقیت آمیز نخواهد بود.
پ) ابزار متناسب: مقیاس، طول زمانی و شدت مداخله نظامی طراحی شده، باید حداقل لازم برای اطمینان از هدف تعریف­شده حمایت از بشریت باشد.
د) وجود چشم­انداز معقول: باید شانس موفقیت معقولی در توقف یا دفع نمودن رنج­هایی که مداخله را توجیه نموده است، وجود داشته باشد.


۳- مقام صالح:
الف) هیچ رکن مناسب بهتری از شورای امنیت مل متحد برای صدور مجوز مداخله نظامی با هدف حمایت از انسان­ها، وجود ندارد. تکلیف این نیست که جایگزینی برای شورای امنیت به عنوان منشا صلاحیت پیدا کنیم، بلکه این است که کاری کنیم تا شورای امنیت، از آنچه هست، بهتر فعالیت نماید.

ب)مجوز شورای امنیت در تمامی موارد باید قبل از انجام شدن هرگونه مداخله نظامی، جستجو گردد. آنانی که برای مداخله فراخوان داده­اند، باید رسماً چنین مجوزی را درخواست نمایند یا اینکه شورای امنیت خود ابتداً موضوع را برانگیخته باشد، یا دبیرکل حسب ماد ۹۹ منشور ملل متحد آن را برانگیخته باشد.
پ) شورای امنیت باید به هر درخواستی برای مجوز مداخله، هنگامی که ادعاهایی مبنی بر اتلاف زندگی انسان­ها یا پاکسازی قومی وجود دارد، سریعاً رسیدگی نماید. شورا در این زمینه، باید به دنبال تصدیق حقایق یا شرایطی باشد که بر آن اساس می ­تواند مداخله نظامی را حمایت نماید.
د) پنج عضو دائمی شورای امنیت باید موافقت نمایند تا قدرت وتویشان را در موضوعاتی که متضمن منافع حیاتی کشورشان نمی­باشد، برای مسدود ساختن راه قطعنامه­هایی که مجوز مداخله نظامی را برای هدف حمایت از بشریت که اکثریت از آن حمایت می­ کنند، به کار نبرند.
ه) اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد نمود یا در رسیدگی به آن در زمانی معقول ناکام ماند، گزینه­های جایگزین دو مورد ذیل هستند:

  1. I. ملاحظه موضوع توسط مجمع عمومی در جلسه اضطراری ویژه مطابق رویه “اتحاد برای صلح”؛ و
  2. II. اقدام در قلمرو صلاحیت سازمان­های منطقه­ای و پایین تر از آن، مطابق فصل هشتم منشور ، مشروط بر اینکه بدنبال گرفتن مجوز بعدی از سوی شورای امنیت باشند.
  3.  

۴- اصول عملیاتی
الف) اهداف مشخص: تعهد واضح ومشخص در تمام زمان­ها و منابع  مشخص برای انجام عملیات
ب) روش نظامی مشترک با حضور شرکاء؛ اتحاد فرماندهی، ارتباطات واضح و صریح و فرماندهی به هم پیوسته
پ)پذیرش محدودیت­ها، افزایش و پیشروی تدریجی در استفاده از نیروها، هدف حمایت از مردم است نه شکست کشور.
د) به کار بردن  قواعد متناسب با مفهوم عملی، که منعکس کننده اصل تناسب باشد و به کلی به حثوث بشردوستانه بین ­المللی وفادار باشد.
ه)پذیرش اینکه حمایت  از نیروها نمی­تواند هدف اصلی باشد.
ن)همکاری حداکثری سازمان­های بشردوستانه.*