پایان نامه درمورد نصیر الدین طوسی، حوزه علمیه، خواجه نصیر

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • سید محمد کاظم طباطبایی، حاشیه بر مکاسب، چاپ سنگی، تهران: ۱۳۱۷ق، ص۳
 • سوره مائده، آیه۱
 • سوره بقره، آیه ۲۷۵
 • سوره نساد، آیه ۲۹
 •  

 • حر عاملی، ج۲۵، ص۳۸۶
 • محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاد، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۷۲
 • ابن ابی جمهور احسایی، عوالی اللئالی، چاپ اول، قم: دار سید الشهدا للنشر، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۱۸
 • مرتضی انصاری، ج۵، ص۱۵
 • توفیق عرفانی، ص۲۱۶
 • سید عبد الاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار ، ۱۴۱۳، ج۳۰، صص۲۳۷-۲۳۶
 • احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳، ج۱۱، ص۴۵۸
 • سبزواری، ج۳۰، ص۲۳۷
 • حر عاملی، ج۷، ص۲۹۳، باب ۳۷ من قواطع الصلاه
 • محمد اسحاق فیاض گلپایگانی، رساله توضیح المسایل، چاپ اول، قم: انتشارات مجلسی، ۱۴۲۶، ص۶۴۳
 • ملاعلی قارپوزآبادی قزوینی، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، قم: انتشارات شکوری، ۱۴۱۴، ص۳۹۷
 • حر عاملی، ج۲۶، ص۲۴۵، از ابواب ولای ضمان جریره، حدیث۵
 • حر عاملی، ج۲۶، ص۲۵۱-۲۵۰، باب۳ از ابواب ولای ضمان جریره، حدیث۱۲
 • سبزواری، ج۳۰، ص۲۳۷
 • خواجه نصیر الدین طوسی، جواهر الفرایض در ارث، محمد حسن شفیعی شاهرودی، چاپ اول، قم: مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذاهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶، ص۷۵
 • مقدس اردبیلی، ج۱۱، ص۴۶۳
 • حر عاملی، ج۱۶، ص۴۸، باب ۴۳ من کتاب العتق، حدیث۲