پایان نامه نظرات حقوقدانان، منابع حقوق

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ
 • قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.
 • ۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق
       تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .
  با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.
  اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب ، سنت، اجماع ، عقل و آراء حقوق دانان.                                                                                  
  ۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
  ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.
  ۸.ساماندهی(طرح) تحقیق
      این پژوهش از سه فصل تشکیل گردیده است که در فصل اول با عنوان کلیات از سه بخش تشکیل که در بخش نخست اصطلاحات مختلف مورد تعریف قرار می گیرد و  سابقه ی تاریخی کپی رایت درحقوق جهان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تحول آن را در قوانین مختلف مورد رسیدگی قرار دهیم.. سپس در بخش دوم مختصری در مورد این حق در حوزه های مختلف  را مورد بررسی قرار می دهیم. و در بخش سوم مدت زمان این حق را بررسی می کنیم.
  در فصل دوم با عنوان شرایط و موضوع حمایت که از دو بخش تشکیل گردیده است در بخش اول تلاش خواهیم کرد تا در چند گفتار بیان کنیم که چه شرایطی برای مورد حمایت قرار گرفتن یک اثر لازم و چه شرایطی لازم نیست. و در بخش دوم تلاش خواهیم کرد تا این مطلب را روشن سازیم که چه آثاری مورد حمایت حق کپی رایت قرار می گیرد و یا به عبارت دیگر موضوع حمایت حقوق کپی رایت کدام است که در گفتارهای مختلفی ابتدا مواردی را که شبهه دارند و سپس سایر موارد را در هر مورد با ذکر مثال اختلاف بین المللی آن در قوانین داخلی کشورمان توضیح می دهیم.
  در فصل سوم با عنوان اجرای حق کپی رایت و نقض آن که از دو بخش تشکیل گردیده در بخش اول آن در گفتارهای متعدد مطالبی را که در اجرای حق کپی رایت از اهمیت بالایی برخوردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم و در بخش دوم آن مواردی را که موجب نقض حق کپی رایت می شود مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در پایان یک نتیجه گیری از مطالب ارائه نموده ایم و پیشنهاداتی نیز بیان کرده ایم.
   
   
   
   
   
   
   
  فصل اول:
  کلیات