تحقیق با موضوع پیامدهای اجتماعی طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، آسیب های اجتماعی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
۲-۳- پیامدهای اجتماعی طلاق
طلاق به عنوان یک مسأله و پدیده اجتماعی می ­تواند زمینه ی بروز بسیاری از مسایل و پیامدهای متفاوت و بعضاً  زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی به ویژه بزهکاری  را فراهم آورد.
از یکسو این آثار و پیامدها می ­تواند عوارضی را برای  زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.
 
2-3-1- پیامدهای طلاق بر زوجین
جدا شدن زوجین آنها را در آستانه ی آسیب پذیری قرار می­دهد و تصویری روشن از آینده را نخواهند داشت بنابراین فشارهای فراوانی را تجربه می­ کنند.
 
۲-۳-۱-۱- بر زنان
با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در دهه­های اخیر ، به زنان مطلقه به دید دیگری می­نگرند و نامبردگان در میان بستگان و محله انگشت نمای خاص و عام و تحقیر می­شوند. به ویژه آنکه احتمال انتخاب شدن را برای ازدواج بعدی آنان کاهش می­دهد و احساس حقارت می ­تواند زمینه ساز بسیاری از بزهکاری ها و پلیدی ها شود. با آغاز کشمکش های خانوادگی هر یک از زن و مرد می­کوشد تا خود را در میان فرزندان موجه جلوه دهند و برای کسب حمایت بیشتر به فرزندان خود روی می­آورند. هرکدام از دو طرف به ویژه زنان ، برای تحکیم موقعیت خود درصدد به انحصار گرفتن حمایت فرزندان خویش برمی­آید و در برخی موارد در صورت طلاق ممکن است کودک نیز جزیی از این کشمکش باشد[۹۱]. انتخاب یکی از طرفین نزاع توسط کودکان و جبهه بندی در برابر طرف مقابل ،‌هم کودک را از حمایت های روحی محروم می­سازد و هم به افزایش کینه ها دامن می­زند. در آموزه­های اسلامی ،‌عاق والدین و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمره می­شود. احتیاجات اقتصادی چنین می­طلبد که آنان با تشکیل خانواده­های جدید به ترمیم روحی و رفع نیازمندی های خود بپردازد اما چنین شرایطی برای بسیاری از زنان مطلقه و در جامعه  ما فراهم نیست و به همین دلیل هم ناامنی و احساس ناامنی و هم احتمال ورود آنان به فعالیت های بزهکارانه به دلیل نیازهای مالی و جنسی ، افزایش می­یابد. اثر طلاق در زنان ، به خصوص زنانی که سرپناهی ندارند و فاقد استقلال مالی هستند سخت و خطرناک است. زنان مطلقه خیلی دیر به خانه بخت دوم گام می­نهند و ای بسا که این امید هرگز جامه ی عمل نپوشد و احتمالاً‌ راه را برای انحراف و سقوط به سوی آنان بگشاید[۹۲]. مشکلات اقتصادی و معیشتی ، تن دادن به ازدواج های موقت و یا خارج از عرف اجتماعی ، افسردگی ، سرخوردگی و کاهش رضایت از زندگی و روی آوردن به آسیب هایی چون قتل ،‌خودکشی ، اعتیاد ، سرقت ، فحشا ، انزوا و اختلال در  مناسبات و تعاملات اجتماعی ، مشکلات جنسی و روی آوردن به انحرافات جنسی و فساد اخلاقی ، دلتنگی و از دست دادن سلامت روانی و جسمی و … از جمله آثار و پیامدهایی است که زنان مطلقه با آن درگیر می­باشند.
 
2-3-1-2- بر مردان
با وجود آنکه مردان نیز در فرآیند طلاق آسیب هایی را تجربه می­ کنند اما پژوهش ها کمتر به موضوع تأثیر بر مردان پرداخته اند. آسیب پذیری روحی مردان به دلیل احساس شکست در اداره ی موفق یک خانواده تغییر نگاه آنان به زن ، آسیب دیدن روابط های عاطفی آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزینه های بهتر برای ازدواج بعدی در وضعیت فردی و خانوادگی آنان موثر است.
نکته ای که کمتر به آن توجه می­شود آن است که مرد در صورتیکه از یک سو، اقتدار و منزلتش به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر به مشابه موجودی نیازمند ، مورد حمایت و مراقبت همسر خود قرار نگیرد احتمال  زیادی وجود دارد که به  رفتارهای پرخاشگرانه ، کینه توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همین دلیل می­توان حدس زدکه پس از طلاق هم میزان حمایت پدر از فرزند که تحت سرپرستی مادر قرار می­گیرند ،‌ کمتر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت های شوهر برعلیه زن پس از طلاق هم  ادامه یابد. به نظر می­رسد برخی پیامدهای طلاق در جامعه ی امروز ما نه بر وضعیت جامعه غربی قابل انطباق است و نه بر جامعه سنتی.  در جامعه غربی به دلیل آنکه طلاق ،‌به لحاظ فرهنگی امری پذیرفته شده و عادی است فرزندان و همسران طلاق  با فشارهای کمتری مواجه می­شوند. در جامعه سنتی نیز وجود پیوندهای خویشاوندی  قومی ،  ضمانتی برای برخی حمایت ها از زنان پس از طلاق فراهم می­آورد که در جامعه کنونی چنین تضمین هایی فراهم نیست. طلاق مردان را افرادی غیرمتعهد و غیرمسئول بار می­آورد. آمارهای جنایی نشان می­دهد که  تعداد این افراد غیرمتعهد در میان زندانیان قابل ملاحظه است[۹۳]. اگر مردی با زن خود نمی­تواند سازگار باشد اگر این زن را ترک گفت و با زن دیگر ازدواج کند به همان نتیجه  اولی خواهد رسید.
مخلص کلام این است که فشارهای روحی و روانی، ابتلا به انواع آسیب ها مثل اعتیاد به مواد مخدر ، الکل ،‌اختلالات رفتاری ، خودکشی ،‌فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و ویروسی ، از دست دادن پیوندها با خانواده ،‌طرد خانوادگی ،‌تن دادن به ازدواج های موقت و ازدواج های ثانویه از جمله آثار و پیامدهای منفی بر مردان می­باشد.