نویسنده: vZbR33JZrQ

پایان نامه : ابعاد یادگیری سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

ابعاد یادگیری سازمانی برای اندازه ­گیری یادگیری سازمانی از عامل­های یادگیری استفاده می­شود.عامل­های یادگیری سازمانی عناصر یادگیری هستند که برآیند انها وسعت و عمق یادگیری […]

حافظه و رنگها

مارس 26, 2020 By vZbR33JZrQ

از طرفی کودکان پس از آشنایی مقدماتی با رنگها نسبت به آنان عکس العمل نشان می دهند تا آنجا که بعضی از رنگها را نسبت […]