نویسنده: vZbR33JZrQ

قواعد آمره، قاعده آمره

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

۱. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند […]

قصد انشاء، معاملات

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

۳.۱. شرایط ابراء کنندهاین شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا۳.۱.۱. اختیار قانونیابراء می‏بایست به وسیله طلبکار یا نماینده و یا […]

فقه عام، عقد صلح

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

ابراء در حقوق ایران و انگلیسچکیدهاصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، […]