نویسنده: vZbR33JZrQ

قصد انشاء، معاملات

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

۳.۱. شرایط ابراء کنندهاین شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا۳.۱.۱. اختیار قانونیابراء می‏بایست به وسیله طلبکار یا نماینده و یا […]

فقه عام، عقد صلح

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

ابراء در حقوق ایران و انگلیسچکیدهاصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، […]

مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

بنا بر دلایل ۱- گزارش مامورین کلانتری ۱۱۶ مولوی۲- برگه توزین مواد مخدر۳- اقرار متهم به اتهامات فوق الذکر۴- سایر قرائن و اماراتبالاخره مجموع محتویات […]

مواد مخدر، شناسنامه

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

 پیرو گزارش یکی از ساکنین واحد های ساختمانی در خیابان نواب به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اکیپ عوامل گشتی به سر اکیپی ستوان دوم […]

فروش کالا، ضمن عقد

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد […]