نویسنده: vZbR33JZrQ

مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

بنا بر دلایل ۱- گزارش مامورین کلانتری ۱۱۶ مولوی۲- برگه توزین مواد مخدر۳- اقرار متهم به اتهامات فوق الذکر۴- سایر قرائن و اماراتبالاخره مجموع محتویات […]

مواد مخدر، شناسنامه

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

 پیرو گزارش یکی از ساکنین واحد های ساختمانی در خیابان نواب به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اکیپ عوامل گشتی به سر اکیپی ستوان دوم […]

فروش کالا، ضمن عقد

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد […]