نویسنده: WDGQqZ05wh

حقوق بین الملل، احکام دادگاه، حکومت اسلامی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

مهمترین شرایطی که اقلیت های دینی باید مراعات کنند،عبارتند از:۱)پذیرش پرداخت جزیه.۲)پرهیزازتظاهربه منکرات اسلامی۳)خودداری ازاذیت مسلمانان وارتکاب اعمال فحشاء درمورد آنان.۴)احترام گذاردن به احکام دادگاه […]

پایان نامه ارشد رایگان درباره انعقاد قرارداد، امیرالمومنین، جامعه اسلامی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

تعریف دارالذمه:“به سرزمینی که اهل کتاب (یهودیان،مسیحیان وزردشتیان)طی قرارداد ذمه با دارالاسلام درآن زندگی می کنند،دارالذمه گفته می شود وبدین ترتیب یهودیان ومسیحیان وزردشتیانی که […]

پایان نامه کارشناسی ارشد : امنیت بین المللی، رفتارمسالمت آمیز، انعقاد قرارداد

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

  آثارقراداد صلح:آثارقرارداد صلح به شرح ذیل می باشد:۱)پایان کامل جنگ میان طرفین.۲)مبادله اسرا ومجروحین۳)رفع کامل اختلافات میان طرفین۴)امکان رفت وآمد وترانزیت اتباع طرفین درخاک یکدیگربراساس […]

دانلود پایان نامه فعالیتهای اقتصادی، حقوق بین الملل، حق آزادی بیان

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

    2-1)حق آزادی بیان:براساس این حق غیرمسلمانان حق دارند درهمه زمینه های عقیدتی ،فکری،قانونگذاری وسیاسی اظهارنظرکنند،بدون آنکه مورد تعقیب ،تهدید ویا آزار قرار گیرند.اسلام آزادی نظررا […]

پایان نامه دانشگاهی : انسان موجودی اجتماعی است، اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفتارمسالمت آمیز

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

      بخش دوم:مفهوم رفتارمسالمت آمیزدرحقوق بین الملل:جهان امروز جهانی است با پیچیدگی ها وشگفتی های فراوان ،جهانی که با پیشرفت علوم وفنون ، صنعت وتکنولوژی و…،نیاز […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد احوال شخصیه، مجمع البیان، حوزه علمیه

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

۷۴-شهیدی، مهدی، ۱۳۸۱، حقوق مدنی(تعهدات)، چاپ دوم، تهران، نشر مجد۷۵-شهیدی، مهدی، ۱۳۸۴، حقوق تعهدات، تهران، نشر مجد۷۶-شهیدی، مهدی، ۱۳۸۴، ارث، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد۷۷-شیخ […]

دانلود پایان نامه درباره سازمان ملل متحد، اندیشه اسلامی، حقوق اساسی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

۵-ابوجیب، سعدی، ۱۴۰۸ ه.ق، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، جلد۱، چاپ دوم، دمشق، انتشارات دار­الفکر۶-اراکی، محمد علی، ۱۳۷۷، الکتاب النکاح، چاپ اول، قم، زرنگار۷-اسد­پور تهرانی، […]

منبع پایان نامه ارشد درباره ترمینولوژی حقوق، عروه الوثقی، جوادی آملی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

۲۸-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۱، ترمینولوژی حقوق، جلد۵، چاپ دوازدهم، تهران گنج دانش۲۹-جوادی آملی، عبد­الله، ۱۳۸۵، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء۳۰-حبیبی تبار، جواد، ۱۳۸۰، گام […]