دسته: حقوق

پایان نامه درباره مقررات هامبورگ، مقررات هارتر

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                               […]

جرم انگاری، نقض حقوق

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

در هیچ کجای قانون کشورمان از تعیین خسارات مالی برای دارندگان حق مولف سخن به میان نیامده است و این مورد نیز با خلاء قانونی […]